№ 11 Відділ надійності та динамічної міцності

Керівник відділу

доктор технічних наук, професор,

Аврамов Костянтин Віталійович

E-mail: kvavramov@gmail.com

Заступник керівника відділу:

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Чернобривко Марина Вікторівна

Кадровий склад відділу:

Воробйов Юрій Сергійович – провід. наук. співроб., д-р техн. наук, проф.
Поліщук Олег Федорович – старш. наук. співроб., канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
Успенський Борис Валерійович – мол. наук. співроб., канд. техн. наук
Біблік Ірина Валентинівна – голов. інженер-дослідник
Овчарова Наталія Юріївна – провід. інженер
Тертишний Іван Сергійович – інженер І кат.

Історія створення відділу

Відділ створений у 1972 році доктором технічних наук, професором Божком Олександром Євгеновичем, забезпечений кадрами високої кваліфікації.
Результати фундаментальних та прикладних досліджень відділу відображені в 17 монографіях, більш ніж в 730 статтях, а також в 255 патентах на винаходи. Розробки впроваджені в енергомашинобудуванні, двигунобудуванні, авіаційній та космічній галузях промисловості.

За 2015-2017 рр. підготовлено 2 кандидати технічних наук .

Основні наукові напрями досліджень

 • Нелінійна динаміка конструкцій та машин
 • Нелінійна динаміка тонкостінних конструкцій
 • Динаміка та міцність елементів ракетоносіїв
 • Акустика й аеродинаміка ракетоносіїв
 • Динамічна міцність вузлів та агрегатів бронетанкової техніки
 • Експериментальний аналіз динамічної міцності елементів машин
 • Утомні випробування вузлів машин
 • Усталостные испытания узлов машин
 • Динаміка і міцність турбомашин
 • Нестаціонарні механічні процеси
 • Механіка наноконструкцій
 • Динаміка конструкцій з пошкодженнями

Напрями фундаментальних досліджень

 • Оцінка надійності енергетичного обладнання при втомному пошкодженні його елементів
 • Аналіз та поліпшення динамічних міцнісних властивостей елементів перспективних енергетичних машин та ракетно-космічної техніки під дією навантажень різної фізичної природи
 • Розробка методів поверхневої обробки матеріалів для підвищення надійності елементів енергетичного обладнання
 • Динамічна міцність елементів аерокосмічної та бронетанкової техніки під дією механічних навантажень
 • Розробка засобів зниження вібраційної напруженості робочих лопаток з титанового сплаву з ерозійними пошкодженнями для продовження ресурсу турбін на 3000 об/хв. енергоблоків
  ВВЕР-1000
 • Розробка математичних моделей та методів аналізу нелінійних крутильних коливань вузлів дизельних двигунів бронетанкової техніки.

Напрями прикладних досліджень

 • Розробка методики оцінки акустичних навантажень при старті РКН
 • Перевірка працездатності і механічного стану систем кріплення БЕ при транспортуванні на основі комп’ютерного моделювання технологічних і експлуатаційних впливів
 • Дослідження причин руйнування пакетів лопаток регулюючого ступеня ротора високого тиску турбін К-100-90 ст. № 6 ДТЕК Добротвірська ТЕС
 • Підвищення енергоефективності та динамічної міцності дизельної мініелектростанції для сільського господарства на основі новітніх інтелектуальних інформаційно-керуючих технологій
 • Аналіз вібраційних напружень в робочих лопатках компресора ГТД з врахуванням температури, відцентрових сил та збудливості коливань нестаціонарними аеродинамічними силами, а також з врахуванням різних видів демпфіровання коливань

Найважливіші публікації за напрямами досліджень за 2015-2017 рр.

 • 1. Avramov K. Bifurcations behavior of bending vibrations of beams with two breathing cracks / K.Avramov, T.Raimberdiyev // Engineering Fracture Mechanics. – 2017. – V. 178. – P. 22-38.
 • 2. AvramovK.V.Dynamic instability of shallow shells in three-dimensional incompressible inviscid potential flow / K.V. Avramov, S.V. Papazov, I. D. Breslavsky // Journal of Sound and Vibration. – 2017. – V. 394. P. 593-611,https://doi.org/10.1016/j.jsv.2017.01.048.
 • 4. UspenskyB. Numerical Analysis of Nonlinear Modes of Piecewise Linear Systems Torsional Vibrations / B. Uspensky, K. Avramov // Meccanica. – V. 52. – P. 3743-3757,https://doi.org/10.1007/s11012-017-0677-2.
 • 5. Uspenskii B.V. Nonlinear normal modes of essentially nonlinear piecewise systems under periodic excitation / B.V. Uspenskii, K.V. Avramov // Journal of Mathematical Sciences. – 2017. – V. 226, No.2. – P. 104-113, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01580816.
 • 6. Dynamic instability of parabolic shells in supersonic gas stream /K.Avramov, M.V Chernobryvko, O.Kazachenko, T.J.Batutina// Meccanica. – 2016.– V.51, №4. – Р. 939-950, https://doi.org/10.1007/s11012-015-0247-4.
 • 7. Avramov K.V.Bifurcation behavior of steady vibrations of cantilever plates with geometrical nonlinearities interacting with three-dimensional inviscid potential flow / K.V. Avramov//J. of Vibration and Control. –2016. – V.22, №5. – Р. 1198-1216, https://doi.org/10.1177/1077546314534716.
 • 8. Nonlinear longitudinal oscillations of fuel in rockets feed lines with gas-liquid damper /K.V.Avramov, S.Filipkovsky, A.M.Tonkonogenko, D.V.Klimenko//ActaAstronautica.–2016. – V.120. – Р. 20-29, https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2015.11.028.
 • 9. Kruszka L.The resistance of structural elements to impact and shock-wave load /L.Kruszka, I.Vorobiov, N.Ovcharova//Key Engineering Materials. –2016.– V. 715. – P. 216-221,https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.715.216.
 • 10. Dynamics of thin-walled elements of rocket engine under impact loads /M.Chernobryvko, K.Avramov, L.Kruszka, A.Tonkonogenko//Key Engineering Materials. –2016. – V. 715. – P. 237-242,https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.715.237.
 • 11. Dynamic instability of ring-stiffened conical thin-walled rocket fairing in supersonic gas stream /M.V.Chernobryvko, K.V.Avramov, V.N.Romanenko, T.J.Batutina, U.S.Suleimenov//Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. –2016. – V.230, №1. – Р. 55-68,https://doi.org/10.1177/0954406215592171.
 • 12. Influence of periodic excitation on self-sustained vibrations of one disk rotors in arbitrary length journals bearings /K.Avramov, M.Shulzhenko, O.Borysiuk, C.Pierre //International Journal of Non-Linear Mechanics. –2015. – V.77, №12. – Р.274-280,https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2015.08.011.
 • 13. Kruszka L.Sensitivity of high strain rate of structural elements in relation to dynamics properties of material /L.Kruszka, I.S.Vorobiov, N.I.Ovcharova//EPJ Web of Conferences. –2015. – V.94. – 3 р., https://doi.org/10.1051/epjconf/20159404045.
 • 14. Chernobryvko M.Deformation of compound shells under action of internal shock wave loading /M.Chernobryvko, L.Kruszka, K.Avramov //EPJ Web of Conferences. –2015. – V.94. – 4 р., https://doi.org/10.1051/epjconf/20159404046.
 • 15. Avramov K.V.Saturation of Almost Periodic and Chaotic Aeroelastic Oscillations of Plates Under a Resonant Multimode Force /K.V.Avramov, E.A.Strel’nikova//International Applied Mechanics. –2015. – V.51, №3. – Р.342-349, https://doi.org/10.1007/s10778-015-0694-6.