ПРО ОГОЛОШЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА НАН УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6079

Актуально до 12.03.2020

Національна академія наук України відповідно до частин 11, 12 статті 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», п. 7.4 свого Статуту повідомляє про проведення виборів президента НАН України та членів Президії НАН України (першого віце-президента, віце-президентів НАН України, головного вченого секретаря НАН України, академіків-секретарів відділень НАН України, інших членів Президії).

Право висунення кандидата на посаду президента НАН України належить Президії НАН України, науковим установам НАН України, дійсним членам (академікам) НАН України та членам-кореспондентам НАН України. Кандидатом на посаду президента НАН України може бути особа, яка є дійсним членом (академіком) НАН України.

Право висунення кандидатур академіків-секретарів відділень належить вченим радам наукових установ, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАН України, які належать до відповідного відділення. Академіком-секретарем відділення НАН України може бути обрана особа, яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАН України.

Кандидати на посаду президента НАН України та академіків-секретарів відділень НАН України мають:

вільно володіти державною мовою;

мати досвід керівної науково-організаційної роботи не менше 10 років.

Не може бути висунута і зареєстрована кандидатом на посаду президента НАН України та академіка-секретаря відділення НАН України особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

за рішенням суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення  – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Висунуті в установленому порядку кандидати на посаду президента НАН України та академіка-секретаря відділення НАН України протягом одного місяця від дня оприлюднення цього оголошення подають такі документи:

подання про висунення у формі рішення Президії НАН України, рішення вченої ради або загальних зборів (конференції) трудового колективу, або зборів колективу наукових працівників наукової установи НАН України, особистого листа дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАН України з відповідним мотивуванням; письмову згоду на балотування; виборчу програму; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотографією; автобіографію; список наукових праць; довідку про відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; інформацію (у довільній формі) про подання електронної декларації кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік; письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидатові може бути відмовлено в реєстрації у разі:

виявлення його невідповідності хоча б одній з встановлених вимог; неподання хоча б одного з визначених документів; подання неправдивих відомостей; висунення не в установленому порядку.

Документи подаються особисто або надсилаються поштою за адресою: Президія Національної академії наук України, вул. Володимирська, 54, кімната 327, Київ, 01601. У разі відправлення документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Довідки за телефонами:

загальні: 234 0707, 235 3055;

відділень НАН України: математики – 239 6540, 239 6558;
інформатики – 234 1046, 239 6541;
механіки – 234 7387, 239 6672;
фізики і астрономії – 234 0651, 239 6565;
наук про Землю – 235 2380, 239 6577;
фізико-технічних проблем матеріалознавства – 234 1914, 239 6504;
фізико-технічних проблем енергетики – 234 7300, 239 6534;
ядерної фізики та енергетики – 239 6532, 239 6756;
хімії – 234 1964, 239 6450;
біохімії, фізіології і молекулярної біології – 234 4799, 239 6539;
загальної біології – 235 2360, 239 6592;
економіки – 234 7716, 239 6646;
історії, філософії та права – 235 7776, 239 6582;
літератури, мови та мистецтвознавства – 235 0981, 239 6547.

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Це оголошення оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» від 12 лютого 2020 року № 27.

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України