Конкурс науково-дослідницьких проектів НАН України та НАН Білорусі 2020 року

Національна академія наук України (НАН України) та Національна академія наук Білорусі (НАН Білорусі) відповідно до укладеної між ними Додаткової угоди №1 до Договору про співробітництво між Національною академією наук України та Національною академією наук Білорусі оголошують черговий спільний конкурс українсько-білоруських науково-дослідницьких проектів 2020 року. Кінцевий термін подачі заявок на конкурс – 15 жовтня 2019 року.

Основна мета конкурсу — консолідація зусиль НАН України і НАН Білорусі для фінансуванняфундаментальних наукових досліджень, що спільно виконуються вченими НАН України та НАН Білорусі.

Конкурс науково-дослідницьких проектів, що спільно виконуються колективами українських та білоруських учених проводиться за наступними науковими напрямами:

 

 •  (01)  математика, механіка, інформатика та інформаційні технології;
 •  (02)  наносистеми та нанотехнології;
 •  (03)  нові речовини та матеріали;
 •  (04)  енергетика, ядерна енергетика.

 

УМОВИ КОНКУРСУ

 

Терміни подачі заявок

 

Заявки приймаються з 15 серпня  по 15 жовтня 2019 р. (включно).

 

Заявки для участі в конкурсі з української сторони, підготовлені відповідно до встановлених НАН України форм, слід направляти за  адресою:

01601 МСП, Україна, Київ 30, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України, Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

Заявки можна також доставити безпосередньо в Президію НАН України за зазначеною адресою.

Заявки, відправлені факсом або електронною поштою, не реєструються і не розглядаються.

Заявки, надіслані поштою, приймаються за датою надходження  до Президії НАН України до 18 жовтня включно.

 

Загальні умови конкурсів

До конкурсу допускаються проекти вчених, які працюють в установах НАН України, незалежно від їхнього віку, вченого звання, наукового ступеня та посади.

НАН України і НАН Білорусі запрошують молодих учених активніше брати участь у конкурсі.

Необхідна умова участі у конкурсі — своєчасне подання правильно оформленої заявки.

Співкерівники спільних проектів з української та білоруської сторін завчасно узгоджують тему проекту, розподіл обов’язків за проектом та спільний план-графік робіт, який формується за принципом взаємодоповнюваності робіт сторін. Назва, ключові слова, основні формулювання по спільному проекту повинні бути ідентичними в українському і білоруському варіантах. В програмі досліджень повинно бути чітко відображено, які задачі виконує українська сторона, які – білоруська, а які – спільно.

 Узгоджені заявки подаються українськими співкерівниками проектів  до Президії НАН України українською мовою, білоруськими – до Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень.

Неузгоджені заявки або заявки, подані тільки однією стороною, не розглядаються.

 

В якості співкерівника проекту вчений може брати участь тільки в одному проекті. У випадку подання вченим в якості співкерівника проекту двох або більше заявок всі ці заявки до конкурсу не допускаються. У той же час науковий співкерівник проекту може брати участь ще в одному науково-дослідницькому проекті як виконавець.

 

 

 

Заявки, подані з порушенням цих правил, не допускаються до конкурсу.

До участі у конкурсі не допускаються:

 • проекти, що подані на конкурс після завершення визначеного терміну їх подачі;
 • проекти, що оформлені не за правилами;

 

Надіслані на конкурс матеріали не повертаються.

 

Кожна сторона проводить незалежну експертизу проектів згідно з процедурою, що встановлена цією стороною. Метою експертизи є оцінка наукового рівня проекту, можливостей його виконання, подання рекомендацій про доцільність та обсяг його фінансування. Експерти оцінюють фундаментальність наукових досліджень, актуальність проекту для даної галузі знання, новизну поставленої проблеми, чіткість викладання задуму, науковий потенціал автора (авторського колективу), перспективи реалізації проекту.

Експертизу проходять тільки допущені до конкурсу заявки. Рекомендаційні листи Президія НАН України не розглядає.

Інформація щодо проходження експертизи — конфіденційна. Відповідно до встановлених правил експерти і співробітники не мають права її розголошувати.

 

Підсумки конкурсу підводяться сторонами спільно не пізніше грудня 2019 року на підставі результатів експертизи та у відповідності з бюджетом конкурсу.

Рішення про підтримку та обсяги фінансування української частини проектів затверджується постановою або розпорядженням Президії НАН України.

Результати конкурсу повідомляються керівникам проектів.

 

Список підтриманих проектів публікується на веб-сайті НАН України  (http://www.nas.gov.ua).

 

Умови реалізації підтриманих проектів

Проекти, підтримані обома сторонами, фінансуються паралельно за принципом: НАН України забезпечує фінансування робіт українських учасників проекту,  НАН Білорусі – білоруських.

Виділені для фінансування проектів кошти можуть бути використані тільки з метою, зазначеною у проектах.

Сума й умови фінансування українських учасників повідомляються Науково-організаційним відділом Президії НАН України в інформаційних листах керівникам проектів і організацій, через які здійснюється фінансування.

Українські співкерівники всіх підтриманих проектів зобов’язані щорічно подавати до НОВ Президії НАН України наукові та фінансові звіти за встановленими формами та у визначені терміниТермін подання звітів за проектами— до 31 грудня 2020/2021 рр.. 

Українські співкерівники проектів, які не надали науковий або фінансовий звіт вчасно або ті, які отримали негативну експертну оцінку звіту, позбавляються права брати участь у спільних конкурсах НАН України – НАН Білорусі протягом 3 років.

Результати робіт за підтриманими проектами повинні бути опубліковані в першу чергу вукраїнських і білоруських наукових виданнях із зазначенням номера гранту та підтримки з боку НАН України. Незалежно від часу виходу в світ публікації по одному примірнику копії опублікованої роботи повинно бути надано до Президії НАН України.

Невиконання цієї умови може стати підставою для негативної оцінки звіту.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК

Заявки українських учасників на конкурс НАН України – НАН Білорусі подаються до Науково-організаційного відділу Президії НАН України українською мовою, обов’язково у двох формах — друкованій та електронній (флешка), зміст яких повинен бути ідентичним.

Заявка надсилається до НОВ Президії НАН України в конверті з позначкою: «Конкурс НАН України – НАН Білорусі 2020код галузі знання». Наприклад: «Конкурс НАН України – НАН Білорусі  2020 — 01».

У конверті надсилаються:

 • друкований варіант заявки українською мовою (у 2-х прим.), підготовлений згідно встановлених форм (див. додаток). Кожний примірник заявки повинен мати суцільну нумерацію сторінок і бути зшитий;
 • електронний варіант заявки – на флешці або електронною поштою.

 

Вимоги до друкованого варіанта заявки

 

До складу заявки від учених НАН України входять:

 1. Форма «Т» — Титульний аркуш;
 2. Форма 1      — Дані про проект;
 3. Форма 2     — Дані про співкерівника та основних виконавців проекту (на кожного учасника проекту заповнюється окрема форма);
 4. Форма 3  — Дані  про  організацію(ії),  через  яку(і)  проект має фінансуватися;
 5. Форма 4       — Зміст науково-дослідного проекту (4–7 стор.);
 6. Форма 8       — Кошторис витрат.

 

 • У кожній формі заявки мають бути зазначені номер та її назва (наприклад:  Форма 1.   Дані про науково-дослідний проект).
 • Для кожного підпункту зазначаються номер і назва; назва підпункту в друкованому варіанті заявки виділяється жирним шрифтом;
 • «Код галузі знання» зазначається відповідно до переліку наукових напрямів, за якими проводиться конкурс (наприклад: 01 — математика, механіка, інформатика та інформаційні технології тощо). Код визначає, в якій експертній комісії буде розглядатися проект. Слід зазначатилише один код, який найточніше відбиває приналежність проекту до тієї чи іншої галузі знання.
 • У розділі «Ключові слова» наводяться окремі слова та словосполучення (у сумі не більш 15 слів), що найповніше відображають зміст проекту.
 • У розділі «Кількість учених — основних виконавців» слід зазначати число виконавців, включаючи співкерівника проекту.
 • У Формі 3 «Дані про організацію» необхідно навести відомості про організацію(її), через яку(і) буде фінансуватися проект. Увага! На Формі 3 не потрібні підписи головного бухгалтера і керівника організації.

 

Термін виконання науково-дослідницького проекту —2 роки. Рішення Президії НАН України про фінансування проектів приймається на рік. Рішення про продовження фінансування робіт наступного року  приймається НАН України і НАН Білорусі на підставі рекомендацій відповідних експертних комісій після експертизи наукових звітів за проектами. Фінансування проекту може бути достроково припинене у випадку незадовільного ходу виконання робіт, неможливості виконання заявленого плану, несвоєчасного подання звіту.

 

Телефон для довідок (НАН України): (044) 239-65-96

E-mail: atamanenko@nas.gov.ua