Національна академія наук (НАН) України та Чеська академія наук (ЧАН) на підставі укладеної між ними Угоди оголошують конкурс українсько-чеських проектів на 2020–2022 рр.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4817

Умови конкурсу

До конкурсу з української сторони допускаються проектні пропозиції вчених, які працюють в установах НАН України та партнерами яких є науковці ЧАН.

Узгоджені заявки подаються: українськими співкерівниками проектів – до НАН України українською та англійською мовами; чеськими співкерівниками проектів – до ЧАН.

Форма подання заявок додається.

До участі у конкурсі не допускаються:

– проектні пропозиції, подані на конкурс після закінчення визначеного терміну конкурсу;

– проектні пропозиції, оформлені не за правилами;

– неузгоджені проектні пропозиції;

– проектні пропозиції, подані тільки однією стороною.

Допущені до конкурсу заявки проходять паралельно експертну оцінку. Кожна зі сторін здійснює незалежну оцінку пропозицій на національному рівні відповідно до своїх внутрішніх правил. Ухвалення спільного рішення щодо остаточного відбору проектних пропозицій здійснюється на основі результатів оцінки на національному рівні. Максимальна кількість схвалених проектів – 6. Рішення про підтримку відібраних проектних пропозицій затверджується розпорядженням Президії НАН України.

Результати конкурсу буде підсумовано в грудні 2019 року. Затверджений перелік українсько-чеських проектів мобільності, які реалізовуватимуться в рамках Протоколу про наукове співробітництво між Національною академію наук України і Чеською академією наук у зазначений період, буде опубліковано на веб-сайті НАН України  (http://www.nas.gov.ua).

Фінансування проектів здійснюється кожною установою-партнером окремо в рамках бюджетних програм установ.

Обмін ученими для проведення дослідницької роботи в рамках затверджених проектів здійснюється за встановленою квотою обміну. Максимальна квота обміну на проект – 21 день на один календарний рік для кожної зі сторін. Невикористана її частина не переноситься на наступний рік.

Фінансові умови наукового обміну:

•        сторона, що направляє, покриває витрати на проїзд своїх фахівців до іншої країни і назад;

•        сторона, що приймає, покриває витрати із забезпечення науковців житлом, добовими або харчуванням.

Термін подання заявок закінчується 31 травня 2019 року.

Заявки для участі в конкурсі з української сторони, підготовлені відповідно до встановлених НАН України форм, слід направляти разом із супровідним листом на ім’я начальника Відділу міжнародних зв’язків НАН України Мирончука Анатолія Святославовича за адресою:

01601 МСП, Україна, Київ 30,

вул. Володимирська, 54,

Президія Національної академії наук України,

Відділ міжнародних зв’язків НАН України.

Наявність електронних версій обов’язкова (надсилати у форматі .doc на адресу:petrushenko@nas.gov.ua).

Довідки за телефоном: 044 234-37-28 (Петрушенко Ганна Григорівна)

Контактна особа в ЧАН:

Dana Pazourková

Division of International Cooperation

The Czech Academy of Sciences

Tel: +420-221 403 467

E-mail: pazourkova@kav.cas.cz