Оголошується конкурс наукових проектів в рамках цільової програми наукових досліджень НАН України «Біопаливні ресурси і біоенергетика» на 2020–2022 рр.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5703

Кінцевий термін подання запитів – до 16-00 13 грудня 2019 року

З метою виконання постанови Президії НАН України від 21 березня 2018 року № 103 «Про результати виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії» оголошується конкурс наукових проектів в рамках цільової програми наукових досліджень НАН України «Біопаливні ресурси і біоенергетика» на 2020–2022 рр.

Основною метою Програми є залучення нових біологічних ресурсів для отримання різних видів біопалив, розроблення та впровадження технологічних рішень щодо отримання рідких видів біопалив (біоетанол другого покоління, біобутанол, біодизель, авіаційне біопаливо та біонафта), біогазу, а також ефективного використання твердих видів палив за рахунок практичного запровадження сучасних технологій біоенергоконверсії для подолання енергозалежності України від третіх країн.

Основними завданнями Програми є:

  • Оцінка технічних характеристик колекцій високоолійних рослин та відбір найкращих потенційних продуцентів біодизелю.
  • Відбір високоврожайних поліплоїдних ліній міскантусу та характеристика їх продуктивності як сировини для виробництва біоетанолу.
  • Отримання термотолерантних штамів дріжджів з поліпшеними параметрами біоконверсії ксилози, глюкози і гліцерину до етанолу.
  • Високопродуктивні форми та сорти цукрового сорго як основа отримання рідких біопалив із сировини другого покоління.
  • Розробка наукових основ отримання біоетанолу другого покоління шляхом грибної біоконверсії лігноцелюлозних відходів.
  • Оцінка продуктивних характеристик біоенергетичних трав’янистих та деревних культур як біопаливної сировини.
  • Хімічні способи конверсії біомаси для одержання рідких біопалив та мікрокристалічної целюлози.
  • Створення мономерних та полімерних матеріалів на основі відходів виробництва біопалив та дослідження їх властивостей.
  • Тепломасообмінне обладнання для підвищення ефективності виробництва біоетанолу.
  • Технологічні засади створення устаткування для спалювання біопалива сільськогосподарського походження.

Запити на проведення наукової (науково-технічної) роботи подаються на конкурс за формою, визначеною додатком 5 до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, що затверджений постановою Президії НАН України від 19.11.2018 № 339 (зі змінами), у паперовому вигляді у 2-х ідентичних примірниках, кожен з яких скріплений у пластиковому швидкозшивачі з перфорацією, та в електронному вигляді (приєднаним файлом) на електронну адресу: privalikhin@nas.gov.ua.

Запити подаються за адресою: 01030, Київ, вул. Володимирська, 54, кім. 346.

Дата подання запиту визначається датою реєстрації запиту.

Запити, подані на конкурс після завершення визначеного терміну їх подання, оформлені не за встановленими вимогами, а також запити, що не відповідають оголошеним умовам конкурсу, до участі у конкурсі не допускаються.

Конкурсний відбір робіт здійснюється Науково-технічною радою з урахуванням результатів наукової експертизи запитів, вагомості окремої роботи для досягнення цілей, зазначених у концепції Програми, та передбаченого в бюджеті НАН України обсягу коштів на перший рік виконання Програми.

Переможці конкурсу за рішенням НАН України укладають договір з НАН України про умови виконання і фінансування роботи.

Запит, який за результатом конкурсу не прийнято до виконання, не повертається.

Кінцевий термін подання запитів – до 16-00 13 грудня 2019 року.

Подача матеріалів здійснюється в робочі дні з 14-00 до 17-00.

Контактна особа: секретар Науково-технічної ради Програми Приваліхін Сергій Миколайович, тел. 239-65-92, е-mail: privalikhin@nas.gov.ua

Матеріали опублікували: Пресслужба НАН України