Оголошується конкурс проектів за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» ( «Нова енергетика») на 2019-2021 роки

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4649

Президія НАН України та Наукова рада цільової програми наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії » повідомляють, що на виконання постанови Президії НАН України від 13.02.2019 № 34 «Про виконання Цільової програми наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» оголошується конкурс проектів за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» ( «Нова енергетика») на 2019 – 2021 роки (далі – Програма).

Мета Програми

Метою Програми є проведення прикладних досліджень спрямованих на реалізацію «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року» і розробка заходів та засобів для створення науково-технічних основ перетворення енергетики України на інтелектуальну екологічно безпечну енергетичну систему, яка здатна працювати паралельно з об’єднанням енергосистем європейських країн.

     Структурно програма має розділи, які охоплюють найважливіші науково-технічні проблеми, на розв’язання яких вона спрямована:

  1. Технологічні, економічні та нормативно-технічні засади забезпечення функціонування енергетики України в умовах паралельної роботи з об’єднанням енергосистем європейських країн (ENTSO-E)
  2. Інформаційні технології та системи для забезпечення спостережливості та керованості Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України в рамках впровадження концепції інтелектуальних мереж
  3. Науково-технічні основи, засоби та заходи із забезпечення стійкості, надійності та ефективності роботи ОЕС України з урахуванням вимог ENTSO-E, зокрема, в умовах нарощування частки відновлювальної енергетики в загальному балансі генеруючих потужностей
  4. Підвищення маневреності, надійності, економічності та екологічності основного генеруючого обладнання ТЕС, ГЕС та АЕС України, зокрема, з урахуванням забезпечення умов спільної роботи традиційних і відновлюваних джерел енергії

Умови конкурсу Програми наведено нижче.

Формування та друк запитів на виконання проектів Програми має здійснюватися виключно в системі РІТ НОД НАН України, яка знаходиться за посиланням tema-ndr.nas.gov.ua. Вхід до зазначеної системи можливий лише за наявності облікового запису в ЦМСС НАН України та відповідної ролі користувача РІТ НОД НАН України, призначеної ученим секретарем установи НАН України.

Запити на участь у конкурсі проектів у друкованому вигляді (у 2-х примірниках) подаються за адресою:

Київ:

03057, м. Київ-57, пр. Перемоги, 56, к. 227,

Інститут електродинаміки НАН України,

Остапчук Людвізі Борисівні

Телефон: (044) 366-26-70.

 

Термін подання запитів – до 23 березня 2019 року.

Результати конкурсу будуть оголошені на сайті НАН України не пізніше 20 квітня 2019 року.

Умови конкурсу наукових проектів, спрямованих на виконання завдань цільової програми наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика

з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» ( «Нова енергетика»)» на 2019-2021 роки

1. У конкурсі беруть участь проекти, виконавцями яких є установи НАН України.

2. До участі в конкурсі допускаються тільки проекти, що спрямовані на виконання завдань Програми.

3. Перевага надаватиметься пропозиціям, які відповідають концепції Програми, матимуть реальне використання та спрямовані на вирішення найважливіших науково-технічних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, оптимальну послідовність виконання робіт в ОЕС України, підпорядкованих завданню інтеграції ОЕС України в ENTSO-E, які впливатимуть на підвищення надійності функціонування ОЕС України та оперативне прийняття керуючих рішень оперативно-диспетчерським персоналом.

4. Джерело фінансування проектів – загальний фонд Державного бюджету, коди програмної класифікації видатків 6541030 та 6541230.

5. Термін виконання проектів:

за КПКВК 6541030 – 3 роки,

за КПКВК 6541230 – 1 рік.

6. Виконавець проекту, що планує фінансування за КПКВК 6541030, зазначає планові обсяги фінансування на 3 роки, але фінансування проекту визначається НАН України щорічно на поточний рік.

7. Виконавець проекту, що планує фінансування за КПКВК 6541230, зазначає планові обсяги фінансування лише на 1 рік та має повністю завершити роботу до кінця поточного року.

8. Для участі в конкурсі виконавець у зазначений в оголошенні термін має оформити запит на виконання проекту в системі РІТ НОД НАН України та подати роздруковані з системи РІТ НОД НАН України 2 примірника за адресою, яка вказана в оголошенні. Запити мають бути оформлені українською мовою. В запиті в обов’язковому порядку має бути зазначений розділ Програми.

9. Запити оформлені не в системі РІТ НОД НАН України або неправильно заповнені, не розглядатимуться.

10. Дата подання запитів визначається за датою реєстрації запиту у Відділенні ядерної фізики та енергетики НАН України.

11. Кожна пропозиція буде зареєстрована та передана до Наукової ради Програми. Після проведення наукової експертизи, її результати будуть розглянуті та у разі доцільності виконання проекту затверджені Науковою радою Програми. Оголошення результатів буде здійснено не пізніше 21 квітня 2019 року.

12. Переможці конкурсу підписують договір з НАН України про умови виконання і фінансування проекту.

13. Запити на проект, який за результатами конкурсу не прийнято до виконання, не повертаються.

14. Довідки можна одержати за телефон: (044) 366-26-70 – Людвіга Борисівна Остапчук.