Оголошується конкурс проектів за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019-2023 роки

Президія НАН України та Наукова рада цільової програми наукових досліджень НАН України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» повідомляють, що на виконання постанови Президії НАН України від 16.01.2019 № 1 «Про виконання Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій»» оголошується конкурс проектів за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019 – 2023 роки (далі – Програма).

Мета Програми

Метою Програми є проведення прикладних досліджень спрямованих на реалізацію «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року» в галузі ядерної енергетики, провадження наукового супроводу розвитку ядерної енергетики і використання ядерних технологій для потреб промисловості і суспільства.

Основними завданнями Програми є:

 • науково-технічне забезпечення підтримки безпечного і надійного функціонування та розвитку ядерної енергетики України та її ресурсної бази;
 • розробка і використання ядерних і радіаційних технологій та устаткування нового покоління для нагальних потреб суспільства.

     Структурно програма має розділи, які охоплюють найважливіші науково-технічні проблеми, на розв’язання яких вона спрямована:

     1. Підвищення ефективності та безпеки експлуатації діючих ядерних установок України.

Розділ включає в себе наступні напрямки за якими будуть проводитись роботи:

 • підвищення ефективності та безпеки використання ядерного палива;
 • діагностика обладнання діючих енергоблоків АЕС;
 • диверсифікація та імпортозаміщення комплектуючого обладнання АЕС;
 • подовження терміну експлуатації АЕС України (удосконалення програм розрахунків, зразків свідків і моніторингу корпусу реакторів);
 • зняття з експлуатації енергетичних та дослідницьких ядерних установок.

     2. Новітні матеріали та іноваційні технології для модернізації діючих ядерно-енергетичних установок та енергетичних установок майбутнього.

Розділ включає в себе наступні напрямки за якими будуть проводитись роботи:

 • розроблення новітніх радіаційностійких (радіаційно-толерантих) конструкційних і функціональних матеріалів;
 • експериментальні та чисельні дослідження для створення енергетичних установок майбутнього;
 • розроблення експериментального устаткування для досліджень процесів і негативних факторів, що впливають на реакторні матеріали;
 • основи стратегії розвитку атомно-енергетичного комплексу України.

     3. Ядерна, радіаційна, техногенна та екологічна безпека.

Розділ включає в себе наступні напрямки за якими будуть проводитись роботи:

 • поводження з ядерним паливом і радіоактивними матеріалами;
 • створення методик і технологій переробки, довгострокового зберігання і захоронення радіоактивних відходів.
 • проблеми чорнобильської зони відчуження;
 • радіобіологія та радіоекологія;
 • розвиток сировинної бази ядерної енергетики

     4. Розробка та впровадження ядерних і радіаційних технологій для потреб суспільства.

Розділ включає в себе наступні напрямки за якими будуть проводитись роботи:

 • ядерні і радіаційні технології для хімічної, електронної, харчової, будівельної та інших галузей;
 • розвиток технологій ядерної медицини,
 • розроблення та виробництво радіофармпрепаратів;
 • ядерні і радіаційні технології для сільського господарства

Умови конкурсу Програми наведено нижче.

Формування та друк запитів на виконання проектів Програми має здійснюватися виключно в системі РІТ НОД НАН України, яка знаходиться за посиланням tema-ndr.nas.gov.ua. Вхід до зазначеної системи можливий лише за наявності облікового запису в ЦМСС НАН України та відповідної ролі користувача РІТ НОД НАН України, призначеної ученим секретарем установи НАН України.

Запити на участь у конкурсі проектів у друкованому вигляді (у 2-х примірниках) подаються за адресою:

В Києві:

01601, м. Київ-30, вул. Володимирська, 54, к. 229,

Президія НАН України,

Відділення ядерної фізики і енергетики НАН України, ученому секретарю ВЯФЕ НАН України

Кочешеву Ігорю Олександровичу

Телефон: (044) 239-65-32, (044) 239-67-56.

В Харкові:

61108, м. Харків, вул. Академічна, 1

Національний науковий центр

“Харківський фізико-технічний інститут”,

заступнику Генерального директора ННЦ ХФТІ

Чижову Володимиру Петровичу

Телефон: (057) 335-35-42.

Термін подання запитів – до 3 березня 2019 року.

Результати конкурсу будуть оголошені на сайті НАН України не пізніше 1 квітня 2019 року.

Умови конкурсу наукових проектів, спрямованих на виконання завдань цільової програми наукових досліджень НАН України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019-2023 роки

1. У конкурсі беруть участь проекти, виконавцями яких є установи НАН України.

2. До участі в конкурсі допускаються тільки проекти, що спрямовані на виконання завдань Програми.

3. Перевага надаватиметься пропозиціям, які відповідають концепції Програми, матимуть реальне використання та спрямовані на вирішення найважливіших науково-технічних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма. Також пріоритетними будуть вважатись роботи, що виконуються в інтересах Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

4. Джерело фінансування проектів – загальний фонд Державного бюджету, коди програмної класифікації видатків 6541030 та 6541230.

5. Термін виконання проектів:

за КПКВК 6541030 – 3 роки,

за КПКВК 6541230 – 1 рік.

6. Виконавець проекту, що планує фінансування за КПКВК 6541030, зазначає планові обсяги фінансування на 3 роки, але фінансування проекту визначається НАН України щорічно на поточний рік.

7. Виконавець проекту, що планує фінансування за КПКВК 6541230, зазначає планові обсяги фінансування лише на 1 рік та має повністю завершити роботу до кінця поточного року.

8. Для участі в конкурсі виконавець у зазначений в оголошенні термін має оформити запит на виконання проекту в системі РІТ НОД НАН України та подати роздруковані з системи РІТ НОД НАН України 2 примірника за адресами вказаними в оголошенні. Запити мають бути оформлені українською мовою. В запиті в обов’язковому порядку має бути зазначений розділ Програми.

9. Запити оформлені не в системі РІТ НОД НАН України або неправильно заповнені, не розглядатимуться.

10. Дата подання запитів визначається за датою реєстрації запиту у Відділенні ядерної фізики та енергетики НАН України.

11. Кожна пропозиція буде зареєстрована та передана до Наукової ради Програми. Після проведення наукової експертизи, її результати будуть розглянуті та у разі доцільності виконання проекту затверджені Науковою радою Програми. Оголошення результатів буде здійснено не пізніше 1 квітня 2019 року.

12. Переможці конкурсу підписують договір з НАН України про умови виконання і фінансування проекту.

13. Запити на проект, який за результатами конкурсу не прийнято до виконання, не повертаються.

14. Довідки можна одержати за телефонами: (044) 239-65-32, 239-67-56 – Ігор Олександрович Кочешев, (057) 335-35-42  –  Володимир Петрович Чижов.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4599