Увага конкурси на заміщення вакантних посад відділу когенераційних систем

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурси на заміщення вакантних посад відділу когенераційних систем: наукового співробітника за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика та молодшого наукового співробітника за спеціальністю 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки на умовах строкового договору (контракту).

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:

ІПМаш НАН України, ученому секретареві,

вул. Пожарського, 2/10,

м. Харків, 61046,

тел. +380 (57) 349-47-78

Житлом Інститут не забезпечує.