Увага конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу когенераційних систем

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу когенераційних систем за спеціальністю

05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика на умовах строкового договору (контракту).

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:

ІПМаш НАН України, ученому секретареві,

вул. Пожарського, 2/10,

м. Харків, 61046,

тел. (057) 349-47-78

Житлом Інститут не забезпечує.