Увага конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу нетрадиційних енерготехнологій

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу нетрадиційних енерготехнологій за спеціальністю за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика на умовах строкового договору (контракту).

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:

ІПМаш НАН України, ученому секретареві,

вул. Пожарського, 2/10,

м. Харків, 61046,

тел. +380 (57) 349-47-78

Житлом Інститут не забезпечує.