Увага конкурс!

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення посади старшого наукового співробітника відділу надійності та динамічної міцності за спеціальністю

05.02.09 – динаміка та міцність машин на умовах строкового договору (контракту).

 

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.

 

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:

ІПМаш НАН України, ученому секретареві,

вул. Пожарського, 2/10,

м. Харків, 61046,

тел. (057) 349-47-78

 

Житлом інститут не забезпечує.