Конкурс

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу гідроаеромеханіки енергетичних машин за спеціальністю 05. 02. 09 – динаміка та міцність машин  на умовах строкового договору (контракту).

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:

ІПМаш НАН України, ученому секретареві,

вул. Пожарського, 2/10,

м. Харків , 61046

тел. (057) 349-47-78

Житлом інститут не забезпечує.