Оголошено конкурс науково-технічних проєктів установ НАН України

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6674

З метою сприяння впровадженню результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт установ НАН України оголошено конкурс науково-технічних проєктів установ НАН України для їх фінансування у 2021 р.

Розпорядження Президії НАН України від 13.07.2020 р. № 302 “Про проведення конкурсу науково-технічних проєктів установ НАН України у 2021 р.”

Умови конкурсу науково-технічних проєктів  установ НАН України у 2021 р. 

          Керуючись п.3 Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проєктів установ НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України від 13.12.2017 № 340 (в редакції згідно з постановою Президії НАН України від 11.07.2018 № 233) (далі – Положення), встановити, що до участі в конкурсі 2020 року допускаються проєкти, що відповідають таким тематичним напрямам:

  • економічне та інституційне забезпечення науковотехнологічного і інноваційного розвитку;
  • машинобудування та приладобудування;
  • інформаційні та комунікаційні технології;
  • енергетика та енергоефективність;
  • раціональне природокористування;
  • нові хімічні речовини та матеріали;
  • нові матеріали, методи їх з’єднання та обробки;
  • новітні біотехнології для охорони здоров’я, фармакології та  агропромислового комплексу.

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України