Оголошено конкурс на розміщення державного замовлення у 2020 році на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6650

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕНН У 2020 РОЦІ НА ПІДГОТОВКУ НАУКОВИХ КАДРІВ ЧЕРЕЗ АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 р. №363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» та з метою розміщення державного замовлення у 2020 році Національна академія наук України оголошує конкурс на розміщення державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру у межах напрямів підготовки:

Замовник, науковий ступінь, напрями підготовки Прийом, чол.
усього у тому числі з відривом від виробництва
Національна академія наук України    
Аспірантура 307 307
у тому числі за напрямами підготовки:    
Культура і мистецтво 4 4
Гуманітарні науки 35 35
Соціальні та поведінкові науки 15 15
Управління та адміністрування 4 4
Право 8 8
Біологія 47 47
Природничі науки 93 93
Математика та статистика 23 23
Інформаційні технології 25 25
Механічна інженерія 23 23
Електрична інженерія 12 12
Автоматизація та приладобудування 3 3
Хімічна та біоінженерія 1 1
Електроніка та телекомунікації 2 2
Охорона здоров’я 9 9
Цивільна безпека 1 1
Публічне управління та адміністрування 1 1
Міжнародні відносини 1 1
Докторантура 50 50
у тому числі за напрямами підготовки:    
Культура і мистецтво 1 1
Гуманітарні науки 6 6
Соціальні та поведінкові науки 4 4
Управління на адміністрування 2 2
Право 2 2
Біологія 4 4
Природничі науки 17 17
Математика та статистика 4 4
Інформаційні технології 2 2
Механічна інженерія 7 7
Електрична інженерія 1 1

До участі в конкурсі на підготовку докторів філософії через аспірантуру допускаються наукові установи НАН України, які мають ліцензії на провадження діяльності у сфері вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем за відповідними спеціальностями.

При визначенні виконавців державного замовлення на підготовку наукових кадрів конкурсна комісія по кожній науковій установі буде враховувати:

  • показники виконання планів набору й випуску з аспірантури та докторантури за попередні роки;
  • можливості забезпечення ефективного наукового керівництва аспірантами та консультування докторантів;
  • наявність відповідної матеріальної (експериментальної) бази для підготовки наукових кадрів.

Для участі у конкурсному відборі виконавці державного замовлення на підготовку наукових кадрів – наукові установи НАН України подають наступні документи:

  1. Заявка на участь у відборі виконавців державного замовлення на підготовку наукових кадрів.
  2. Довідка щодо ефективності діяльності аспірантури і докторантури учасника конкурсного відбору за останні 5 років.
  3. Проектні показники обсягу прийому та випуску за державним замовленням кожного учасника конкурсного відбору.
  4. Список імовірних наукових керівників за відповідними спеціальностями.
  5. Наукова характеристика на кожного імовірного претендента на навчання у докторантурі та виписка з рішення вченої ради наукової установи НАН України щодо рекомендації до зарахування.

Зазначені документи подаються до Відділу наукових і керівних кадрів НАН України не пізніше 28липня 2020 року.

Документи, що надійшли до конкурсної комісії після встановленого строку та не відповідають умовам конкурсу, до розгляду не приймаються.

Адреса для довідок:

Київ, вул. Володимирська, 54 кім. 335, 326

Тел. 239-67-47, 239-66-59

e-mail: petrishina@nas.gov.ua

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України