Оголошується конкурс наукових проектів за Цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального природокористування в умовах глобальних змін навколишнього середовища на 2020-2024 роки

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6144

Актуально до 27.03.2020

На виконання розпорядження Президії НАН України від 25.02.2020 №127 оголошується конкурс наукових проектівза Цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального природокористування в умовах глобальних змін навколишнього середовища на 2020-2024 роки (далі – Програма), основною метою якої є проведення наукових досліджень у галузі сталого розвитку, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та збереження навколишнього середовища, консолідація зусиль науковців установ НАН України, які працюють у цій сфері, ефективніше використання матеріальних і фінансових ресурсів, підвищення рівня координації виконання наукових досліджень і сприяння практичному впровадженню інноваційних наукових розробок.

Умови конкурсу

Участь у конкурсі проектів за Програмою передбачає виконання таких обов’язкових вимог:

 1. В конкурсі можуть брати участь проекти, виконавцями та співвиконавцями яких є лише установи НАН України.
 2. Строк виконання проекту до 5 років.
 3. До участі в конкурсі допускаються тільки проекти, які спрямовані на реалізацію основних розділів Програми відповідно до її Концепції.
 4. Проект має бути схвалений вченою (науково-технічною) радою відповідної установи НАН України.
 5. Одна особа може бути керівником тільки одного проекту.
 6. Запити установ НАН України на участь у конкурсі за Програмою (далі – Запит) формуються та роздруковуються виключно за допомогою Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України (РІТ НОД НАН України).
 7. В Запиті наводяться перспективні обсяги фінансування на весь строк виконання проекту, але фінансування проекту визначається замовником Програми (НАН України) лише на поточний рік.
 8. Орієнтовна вартість проекту має складати 200-250 тис. грн. на рік.
 9. Запити подаються у паперовому вигляді у трьох примірниках в Наукову раду Програми в робочі дні з 1400 до 1800 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, кім. 424, Логвиненко Віталію Миколайовичу, тел.: (044) 239-6765.
 10. Термін подання запиту – з 26.02.2020 до 27.03.2020.
 11. Дата подання запиту визначається датою його реєстрації в Науковій раді Програми.
 12. Запити, які не відповідатимуть вимогам конкурсу або невчасно подані, до участі в конкурсі не допускаються.
 13. Запити, подані на конкурс, не повертаються.

Основні розділи Програми:

 1. Реалізація Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року.
 2. Наукові аспекти сталого енергетичного розвитку України в умовах глобальних змін навколишнього середовища.
 3. Наукові засади управління природно-ресурсним потенціалом та відходами.
Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України