Спільний конкурс Національної академії наук України та Польської академії наук 2021–2023 рр.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6187

Заявки для участі у конкурсі приймаються до 30 червня 2020 р.

Національна академія наук (НАН) України та Польська академія наук (ПАН) на підставі укладеної між ними Угоди оголошують конкурс українсько-польських проектів на 2021–2023 рр.

Умови конкурсу

До конкурсу з української сторони допускаються проекти вчених, які працюють в установах НАН України та партнерами яких є науковці ПАН.

Узгоджені заявки подаються: українськими співкерівниками проектів – до НАН України українською та англійською мовами; польськими співкерівниками проектів – до ПАН.

Форма подання заявок.

До участі у конкурсі не допускаються:

– проекти, які подані на конкурс після закінчення визначеного терміну конкурсу;

– проекти, які оформлені не за правилами;

– неузгоджені проекти;

– проекти, які подані тільки однією стороною.

Допущені до конкурсу заявки проходять паралельно незалежну експертизу. Експертизу проектів з українського боку здійснює НАН України, з польського боку – ПАН. Розгляд заявок здійснюється кожною із сторін самостійно відповідно до власних правил. Інформація про проходження експертизи – конфіденційна.

Підсумки конкурсу підводяться Сторонами спільно на підставі результатів експертизи та у відповідності до обсягу встановленої квоти обміну. Рішення про підтримку відібраних проектів затверджується розпорядженням Президії НАН України. Результати конкурсу будуть підведені в грудні 2020 року. Затверджений перелік українсько-польських дослідницьких проектів, які будуть реалізовуватись у рамках Угоди про наукове співробітництво між Національною академію наук України і Польською академією наук у зазначений період, буде опубліковано на веб-сайті НАН України  (http://www.nas.gov.ua)

Обмін вченими для проведення дослідницької роботи в рамках затверджених проектів здійснюється за встановленою квотою обміну.

Фінансові умови наукового обміну:

  • Сторона, що направляє, покриває витрати на проїзд своїх фахівців в іншу країну і назад.
  • Сторона, що приймає, покриває витрати із забезпечення науковців житлом, добовими або харчуванням.

Терміни подання заявок закінчується 30 червня 2020 р.

Заявки для участі в конкурсі з української сторони, підготовлені відповідно до встановлених НАН України форм, слід направляти разом із супровідним листом на ім’я начальника Відділу міжнародних зв’язків НАН України Мирончука Анатолія Святославовича на адресу:

01601 МСП, Україна, Київ 30,

вул. Володимирська, 54,

Президія Національної академії наук України,

Відділ міжнародних зв’язків НАН України.

Наявність електронних версій обов’язкова (надсилати у форматі DOC на адресу: petrushenko@nas.gov.ua).

Довідки за телефоном +380 44 234 37 28 (Петрушенко Г.Г.)