Увага, конкурс на заміщення вакантних посад!

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад у відділі нетрадиційних енерготехнологій:

молодшого наукового  співробітника за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика та

провідного інженера

на умовах строкового договору (контракту).

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:

ІПМаш НАН України, ученому секретареві,

вул. Пожарського, 2/10,

м. Харків – 46, 61046

тел. +380 (57) 349-47-78

Інститут житлом не забезпечує.