7–11 жовтня 2019 року в Інституті проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України (вул. Пожарського, 2/10, Харків, Україна, 61046) та АТ «Турбоатом» (Московський проспект, 199, м. Харків, 61037, Україна) відбудеться ХVII міжнародна науково-технічна конференція «Удосконалювання енергоустановок методами математичного і фізичного моделювання», присвячена 85-річчю АТ «Турбоатом»

Під час роботи конференції відбудеться засідання Координаційної ради з організації спільних робіт наукових установ НАН України та АТ «Турбоатом».

Організатори – Національна академія наук України, Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України та АТ «Турбоатом».

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Загальні питання енергетики
  2. Оптимізація процесів і конструкцій турбомашин
  3. Газогідромеханіка енергетичних машин
  4. Термодинаміка та тепломасообмін в енергетичних машинах
  5. Динаміка та міцність енергетичних машин
  6. Питання екології та безпеки експлуатації АЕС, ТЕС, ГЕС
  7. Поршневі енергоустановки
  8. Оптимізація роботи й конструкцій електрогенераторів та електросистем
  9. Нетрадиційна та відновлювана енергетика
  10. Удосконалення технологічних процесів у обладнанні газоперекачувальних систем

ОРГВНЕСОК

Участь у конференції є безкоштовною.

УМОВИ УЧАСТІ

Список зареєстрованих учасників

Форма реєстрації [Google Форма]

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ [.doc] REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC CONFERENCE ABSTRACTS  [.doc]

УМОВИ УЧАСТІ

Фахівці, які бажають взяти участь у роботі конференції, повинні подати заяви.

ТЕРМІН ПРИЙОМУ ЗАЯВ ПРОДОВЖЕНО ДО 15 ЛИПНЯ 2019 р.

Для виступаючих з доповідями до заяви необхідно додати тези доповіді (1–2 с.).

Можлива участь у роботі конференції без доповіді.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

ВИМОГИ ДО ДОПОВІДЕЙ

У програму конференції будуть включені доповіді, відібрані програмним комітетом. При відборі доповідей перевагу буде віддано роботам, у яких наведені результати фундаментальних і прикладних досліджень за тематикою конференції, а також, що містять конкретні результати.

Тези доповідей конференції будуть опубліковані на сторінці конференції офіційного сайту Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України. За бажанням авторів доповіді, схвалені програмним комітетом, будуть опубліковані у спеціальних номерах міжнародного науково-технічного журналу «Проблеми машинобудування». Обсяг публікації – 4–7 с. Вимоги до оформлення доповідей будуть приведені у наступному інформаційному повідомленні та на сайті журналу «Проблеми машинобудування» (http://journal-me.com).

ОСНОВНІ ДАТИ

31.05.2019           –             останній термін подачі заяв на участь у роботі конференції з доповіддю

01.06.2019           –             останній термін надання повного тексту доповіді для видання у журналі «Проблеми машинобудування»

15.09.2019           –             розсилка запрошення та програми

15.09.2019           –             останній термін подачі заяв для участі у роботі конференції без доповіді

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

E-mail:

org2019@ipmach.kharkov.ua

conferenciy2019@gmail.com

Факс: +38 (0572) 944 635

Тел: +38 (057) 349 4792, +38 (057) 349 4737, +38 (057) 349 4796

Поштова адреса:

Оргкомітет конференції «УЕ-2019»

Інститут проблем машинобудування

ім. А. М. Підгорного НАН України

вул. Пожарського, 2/10, м. Харків, Україна, 61046

Детальна інформація за посиланням: www.ipmach.kharkov.ua/xii-міжнародна-науково-технічна-конференція

(укр) [.pdf]      (рус) [.pdf]      (eng) [.pdf]      Заява [.doc]  Форма реєстрації