Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу когенераційних систем за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика на умовах строкового договору (контракту)

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.
Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:
ІПМаш НАН України, ученому секретареві,
вул. Пожарського, 2/10,
м. Харків, 61046
тел. +38057 349 47 78
Інститут житлом не забезпечує.