Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу загальнотехнічних досліджень в енергетиці за спеціальністю 05. 05. 16 – турбомашини та турбоустановки на умовах строкового договору (контракту)

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:

ІПМаш НАН України, ученому секретареві,

вул. Пожарського, 2/10,

м. Харків – 46, 61046

тел. +38057 349 47 78

Інститут житлом не забезпечує.