Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу математичного моделювання й оптимального проектування за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи на умовах строкового договору (контракту)

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.

 

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:

ІПМаш НАН України, ученому секретареві,

вул. Пожарського, 2/10,

м. Харків, 61046

тел. +38057 349 47 78

 

Інститут житлом не забезпечує.