Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення двох вакантних посад наукового співробітника відділу нетрадиційних енерготехнологій за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика на умовах строкового договору (контракту)

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:

ІПМаш НАН України, ученому секретареві,

вул. Пожарського, 2/10,

м. Харків – 46, 61046

тел. +380 57 349 47 78

Житлом інститут не забезпечує.