Bridge2ERA EaP – Конкурс з інтеграції країн Східного партнерства в Європейський дослідницький простір

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5414

Оголошено конкурс, метою якого є залучення німецьких заявників та їхніх партнерів з країн Східного партнерства до поточної та майбутньої рамкової дослідницької програми шляхом спільних дослідницьких та інноваційних проектів, що повинно забезпечити інтенсивну та довгострокову співпрацю. Офіційні проектні заявки можуть подаватися до 6 грудня 2019 року.

Мета надання підтримки

В останні роки Вірменія, Грузія, республіка Молдова та Україна набули статусу країн асоційованих до рамкової програми ЄС «Горизонт 2020». Тим не менше, їхня участь у цій програмі порівняно низька. Це тим більше стосується Білорусі та Азербайджану, які ще не асоційовані до рамкової програми дослідження. Двостороннє наукове співробітництво між Німеччиною та країнами Східного партнерства, яке систематично розвивалося BMBF протягом останніх років і десятиліть, тепер має також сприяти їх активній участі і на європейському рівні.

Метою цього заходу підтримки є залучення німецьких заявників та їхніх партнерів з країн Східного партнерства до поточної та майбутньої рамкової програми «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА» (2021 – 2027) шляхом спільних дослідницьких та інноваційних проектів, що повинно забезпечити інтенсивну та довгострокову співпрацю. В рамках заходу підтримується як розбудова існуючої кооперації, так і налагодження нових контактів для ініціювання нової співпраці.

Партнерам по співробітництву надається можливість формувати багатосторонні консорціуми та готувати заявки в рамках Європейських рамкових програм дослідження на основі спільної науково-дослідної та інноваційної діяльності.

У випадку підготовки заявок на гранти ERC партнерам по співпраці надається можливість подавати заявки на окремі гранти ERC на основі спільної наукової діяльності з науковими установами Східного партнерства.

Участь у конкурсі відкрита для науковців з усіх дисциплін, які можуть зробити відповідний внесок у визначені нижче теми. Фінансова підтримка надається на обмін персоналом, координацію міжнародної кооперації, а також організацію заходів/семінарів. Предметом підтримки є підготовка заявок на науково-дослідні та дослідно-конструкторські проекти програми ЄС «Горизонт 2020», відповідно до тематичних напрямів, з якими можна ознайомитись за посиланням:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020

 

Оскільки програмні області «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА» ще юридично не затверджені, конкурс «Bridge2ERA EaP 2019» передбачає подачу проектних заявок згідно з пріоритетами, які еквівалентні зазначеним вище пріоритетам HORIZON 2020.

Заявки можуть подаватися німецькими вищими навчальними закладами, позауніверситетськими науково-дослідними установами та іншими установами, що виконують наукові дослідження, а також підприємствами, зокрема малими та середніми підприємствами (МСП), які відповідають цілям та умовам гранту.

Проектна Заявка подається німецькою стороною з принаймні одним партнером із країн Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Україна). Участь партнерів з інших країн у дослідницькому проекті можлива, якщо це надає переваги для проекту.

Згідно умов конкурсу підтримка надається у формі безповоротних гранів. Розмір гранту становить максимум 40 000 €, за участі МСП до 50 000 € строком до 24 місяців.

Строк подачі проектної заявки

Офіційні проектні заявки можуть подаватися до 6 грудня 2019 р.

Докладно з умовами конкурсу можна познайомитися за посиланням:https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2475.html

За інформацією Відділу міжнародних зав’язків НАН України

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України