№ 41 Відділ когенераційних систем

Науковий керівник відділу

Костіков Андрій Олегович

член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, доцент,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії академій наук України, Білорусі, Молдови

В. о. завідувача відділу

Орлова Наталя Олександрівна

науковий співробітник, кандидат технічних наук

Email: orlova@ipmach.kharkov.ua

Кадровий склад відділу:

Костіков Андрій Олегович

Тарасова Вікторія Олександрівна, старший науковий співробітник, доктор технічних наук,
лауреат премії академій наук України, Білорусі, Молдови, старший науковий співробітник

Яковлєв Віктор Андрійович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Голощапов Володимир Миколайович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Воронцова Анна Леонідівна, провідний інженер

Стоян Юрій Євгенович, провідний інженер