КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ

ХVI международная научно-техническая конференция
«Совершенствование энергоустановок
методами математического и физического моделирования»
11-15 сентября, 2017 г.

База отдыха Змиевской ТЭС «Белое озеро» (с. Задонецкое, Змиевской р-н, Харьковская обл.)
       1-е Информационное сообщение    (укр)[.PDF]      (рус)[.PDF]      (eng)[.PDF]      Заявка[.DOC]
       2-е Информационное сообщение    (укр)[.PDF]      (рус)[.PDF]      Контракт на оплату[.DOC]

Список заявленных докладов по состоянию на 11 августа 2017 г.
Секція 1 – ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ І ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОВИХ ЕНЕРГОУСТАНОВОК. ЕНЕРГОЗБЕРЕГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
Енергетичні цикли, енергомашинобудування, энергоустановки

1. Энергомашиностроение – основа энергетической безопасности государства
Мацевитый Ю.М., Русанов А.В., Соловей В.В.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

2. Энерго и ресурсосберегающие технологии в энергетике и энергомашиностроении
Тарелин А.А., Аннопольская И.Е.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

3. Підвищення ефективності управління якістю продукції в енергомашинобудівній галузі
Внукова Н.В.,Мухіна М.М.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна

4. Small steam turbines for distributed power generation – fundamental technical and economic problems
Kryłłowicz Władysław, Kabalyk Kirill
Lodz University of Technology, Institute of Turbomachinery, Lodz, Poland

5. Gearturbine
Brebbia Carlos
Wessex Inst. of Technology, Ashurst, New Forest, UK

6. Анализ эффективности и выбор системной характеристики газоперекачивающего агрегата типа ГПА-Ц-6,3А на основе результатов натурных испытаний
Парафейник В.П., Щербаков Н.С., Тертишний И.Н., Прилипко С.А., Рябов А.А.*, Шевчук В.В.*, Разношинский В.Н.**
Специальное конструкторское бюро ПАО «Сумское НПО», г. Сумы, Украина;
*ГП ЗМКБ «Ивченко-Прогресс» г. Запорожье, Украина;
**ПАО «Мотор – Сичь», г. Запорожье, Украина

7. Фазопереходный теплоаккумулирующий материал на основе системы LiF2-CaF2-CaМ0O4- ВаМ0О4
Бабаев Б.Д.
ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, РФ.

8. Выбор турбогенератора для мини-электростанции на биотопливе
Русанов А.В., Шубенко А.Л., Бабак Н.Ю., Сарапин В.П., Сенецкий А.В.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

9. Замкнені паротурбінні цикли на низькокиплячих робочих тілах для комунальних котелень
Шубенко О.Л., Маляренко В.А.*, Сенецький О.В.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України; *Харківський Національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м.Харків, Україна

10. Підвищення енергоефективності об’єктів комунальної енергетики шляхом впровадження ORC технології
Маляренко В.А., Андреєв С.Ю.*, Сенецький О.В.**, Казарова І.О.
Харківський национальный университет міського господорства ім. О.М. Бекетова, м. Харків, Україна;
*КП «Харківські теплові мережи», м. Харків, Україна;
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України м. Харків, Україна

11. К вопросу о надежности мембранного оборудования водоподготовки
Тарелин А.А., Михайленко В.Г., Гиль З.П., Князева О.И., Лукьянов Е.Ф., Хиневич А.Е.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

12. Підвищення енергетичної ефективності роботи електричних насосів нафтоперекачувальних станцій магістральних нафтопроводів методами автоматизованого управління
Канюк Г.І., Чернюк А.М., Князєва В.М. Дон А.В.*
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна;
*Харківський машинобудівний коледж, м. Харків, Україна

13. Особенности идентификации математической модели энергетического ГТД
Лютиков А.Л.
ГП НПКГ “Зоря”-“Машпроект”, г. Николаев, Украина

14. Аналіз джерел енергозбереження при експлуатації газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом
Ільченко Б.С., Прищепо І.О.*
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків, Україна
*ПАТ «Укртрансгаз», м. Київ, Україна

15. Метод контроля баланса природного газа при трубопроводной транспортировке
Маляренко В.А., Ильченко М.Б.
Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, г. Харьков, Украина

16. Влияние местоположения отопительного прибора на распределение температуры воздуха в помещении
Цаканян О.С., Кошель С.В.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

17. Підвищення техніко-економічних характеристик парових турбін зверх критичних та високих параметрів в пускових режимах
Нечуйвітер М.М., Кнабе О.Г., Шелепов І.Г.
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна

18. Фізичне формулювання 2-го Закону Начала термодинаміки, яке обґрунтовує альтернативні методи термотрансформації
Горпинко Ю.І.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна

19. Використання ексергії транзитних потоків теплоти в ідеалізованих циклах Ренкіна з ізотермічними та адіабатними машинами
Горпинко Ю.І.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна

20. Термодинамічний цикл для сонячно-паливної тригенераційної системи, яка забезпечує очищення рідин методами випарювання-конденсації
Горпинко Ю.І., Сарапін В.П.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна

21. Сучасні вуглекислотні силові цикли, їх термодинамічні та технологічні особливості та нові напрямки вдосконалення
Горпинко Ю.І., Сарапін В.П., Шубенко О.Л.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна

22. Принципы энергосбережения в агропромышленном комплексе
Пантелеева И.В.
Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков, Украина

23. Управління енергозбереженням та енергоспоживанням на промислових та господарських підприємствах
Олійник Ю.С.
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна

Двигуни внутрішнього згоряння

24. Перспективы применения водорода в поршневых мотор-генераторных установках
Авраменко А.Н.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

25. Результаты исследования эксплуатационных показателей дизельного двигателя, работающего на бионефтяных топливных композициях
Левтеров А.М.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

26. Расчетные исследования теплонапряженного состояния поршня бензоэтанольного двигателя
Левтеров А.М., Авраменко А.Н.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

27. Исследование индикаторных и эффективных показателей ДВС работающего на бензоэтанольных смесях
Левтеров А.М.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

Екологія, нетрадиційна та відновлювальна енергетика

28. Небезпечні відходи як відновлюване джерело енергії: порівняльний аналіз плазмових технологій газифікації
Жовтянський В.А., Колеснікова Е.П.*, Якимович М.В., Середенко П.А.*
Інститут газу НАН України, м. Київ, Україна;
*Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» м. Київ, Україна

29. Ресурсно-эколого-климатические проблемы мировой теплоэнергетики и перспективы развития
Канило П.М., Шубенко А.Л.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

30. Аналіз факторів техногенного впливу на кліматичні зміни в Україні
Недава О.А.
Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, м. Харків, Україна

31. Перспективы использования электрохимических систем для создания автономных водородзаправочных станций в Китае
Вей Хан, Соловей В.В., Шевченко А.А., Воробьева И.А.
Цзилиньский Университет, г. Чанчунь, Китай;
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

32. Perfection of electrochemical systems generations hydrogen
Stathopoulos V.*, Kleperis J. **, Kozak L., Solovey V., Shevchenko A.
*Technological Educational Institute of Sterea Ellada TEISTE Greece,
**Institute of Solid State Physics, University of Latvia, Latvia,
Yuzhnoye State Design Office, Dnipr, Ukraine,
Institute of Mechanical Engineering Problems, Kharkiv, Ukraine

33. Термогазодинамика металлогидридной активации водорода в физико-энергетических системах
Клеперис Я.Я.*, Русанов А.В., Соловей В.В.
*Институт физики твердого тела, г. Рига, Латвия;
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

34. Инновационные системы термотрансформации для утилизации вторичных и альтернативных источников энергии
Васильев Л.Л., Журавлёв А.С., Цитович А.П., Костенко Е.В., Соловей В.В., Харлампиди Д.Х., Тарасова В.А.
Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь;
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

35. Диверсификация топливно-энергетических ресурсов на основе водородных технологий
Мацевитый Ю.М., Русанов А.В., Соловей В.В.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

36. Инновационные технологии для создания инфраструктуры водородной энергетики
Козак Л.Р., Шевченко А.А., Зипунников Н.Н., Воробьева И.А.
Государственное конструкторское бюро «Южное», г. Днепр, Украина;
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

37. Водородная плазмохимическая технология утилизации углеводородосодержащих отходов
Кхием Нгуен Тиен*, Соловей В.В., Шевченко А.А., Зипунников Н.Н.
*Институт Механики ИМЕХ ВАНТ Вьетнама, г. Ханой, Вьетнам;
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

38. Совершенствование электрохимических систем генерации водорода на основе эксергетического анализа
Кэмпбелл Р., Джорджадзе В., Шевченко А.А., Зипунников Н.Н., Воробьева И.А.
Компания CEOCAP Holdings Company LLC Монтеррей, Калифорния, США;
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

39. Increase of ecological safety of industrial complexes based on industrial symbiosis technologies
Campbell R., Jorjadze V., Matsevity Yu.M., Solovey V.V.
Founding Chairman & CEOCAP Holdings Company LLC Monterrey, CA, USA,
A.M. Pidhorny Institute of Mechanical Engineering Problems of National Academy of Science of Ukraine, Kharkov, Ukraine

40. PV-H2 smart grid energy complex analysis
Solovey V.V.*, Fylenko V.V.**, Francesco Tinti***
*A.M. Pidhorny Institute of Mechanical Engineering Problems of National Academy of Science of Ukraine;
**V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine;
***Francesco Tinti, Alma Mater Studiorum University of Bologna, Bologna, Italy

41. Аналіз ефективності енергоперетворення в металогідридних елементах водневих установок
Чорна Н.А.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна

42. Визначення оптимальних режимів роботи металогідридної системи акумулювання водню
Соловей В.В., Чорна Н.А.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна

Секція 2 – МОДЕЛЮВАННЯ І ИДЕНТИФІКАЦІЯ ГАЗОТУРБІННЫХ ТА ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ У ТУРБОМАШИНАХ
Газодинаміка

1. Development of the 500 kW and 1 MW ORC turbine flow parts
Rusanov R., Szymaniak М., Rusanov А.*, Lampart P.
Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, Gdańsk, Poland;
*Institute of Mechanical Engineering Problems National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkov, Ukraine

2. Модернизация конденсаторов турбоустановок АЭС мощностью 1000 МВт путем замены материала систем трубных и создание конденсаторов нового поколения «блочно-модульной» конструкции
Усс А.Н., Пащенко Ю.Г., Вавилов А.В.
ПАО «Турбоатом», г. Харьков, Украина

3. Трёхкомпонентное лазерное оборудование для исследования сложных потоков жидкости и газа
Волшаник В. В., Чурин П. С., Орехов Г. В.
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», г. Москва, РФ

4. Эффективные контрвихревые устройства для создания потоков жидкости и газа с высокой степенью турбулентности
Волшаник В.В., Чурин П.С., Орехов Г.В.
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», г. Москва, РФ

5. Моделювання теплообмінного обладнання з метою створення паротурбінних циклів на різних робочих тілах
Шубенко О.Л., Курська Н.М., Сенецький О.В., Сарапін В.П., Роговий С.В.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна

6. Оптимізація групи турбінних ступенів високого тиску з урахування характеристик міцності та вібраційної надійності методом випадкового пошуку
Шубенко О.Л., Бабак М.Ю.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна

7. Актуальные проблемы повышения эффективности выхлопных патрубков паровых турбин
Субботович В.П., Лапузин А.В., Темченко С.А., Юдин А.Ю.,Юдин Ю.А.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина

8. Численный анализ аэроупругого поведения лопаточного венца вентилятора авиационного двигателя
Гнесин В.И., Колодяжная Л.В., Кравченко И.Ф.*, Меркулов В.М.*, Шереметьев А.В.*, Петров А.В.*
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина;
*ГП «Ивченко-Прогресс» г. Запорожье, Украина

9. Flutter in last stage of LP steam turbine
Gnesin V., Kolodyazhnaya L. , Rzadkowski Romuald*, Kubitz Leszek
Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems, Kharkiv, Ukrane
*Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, Gdansk, Poland

10. Моделирование двухфазных многокомпонентных потоков в соплах струйных аппаратов для охлаждения и очистки жидкостей
Сырый В.Н. , Петухов И.И.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», г. Харьков, Украина

11. Аэродинамическое совершенствование компрессора на основе анализа пространственной формы течения
Герасименко В.П.*, Шелковский М.Ю.
*Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный інститут», г. Харьков, Украина
ГП НПКГ “Зоря”-“Машпроект”, г. Николаев, Украина

12. Развитие математической модели нестационарной конденсации для определения объемов и момента времени выпадения влаги в проточной части турбины
Шубенко А.Л., Бабак Н.Ю., Сенецкая Д.О., Решитько И.В.*
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина ;
ПАТ «ТУРБОАТОМ», г. Харьков, Украина

13. Использование индекса сеточной сходимости при расчетах трехмерных вязких течений в решётках и ступенях турбомашин
Ершов С.В., Яковлев В.А.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

14. Численный метод повышенного порядка для задач аэроупругости
Быков Ю.А.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

15. Газодинамическое совершенствование шахтных осевых вентиляторов на основе пространственного профилирования проточных частей
Гриценко Н.И., Голощапов В.Н.*
ООО «ИТЦ Донвентилятор», г. Харьков, Украина;
* ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

16. Влияние подрезки запорной чаши на эффективную работу регулирующего клапана паровой турбины
Бабаев А.И., Голощапов В.Н.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

17. О появлении влажного пара в последних ступенях цилиндра низкого давления турбины К-200-130
Голощапов В.Н., Курская Н.М., Пащенко Н.В., Котульская О.В.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

Гідравлічні машини

18. Покращення енергетичних характеристик осьових гідротурбін шляхом застосування навалів лопатей робочого колеса
Хорєв О.М., Русанов А.В., Косьянов Д.Ю., *Рябова С.О., Сухоребрий П.М.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна;
*ВАТ «Турбоатом», Харків, Україна

19. Разработка проточной части радиально-осевой насос-турбины на условия Каневской ГАЭС
Хорев О. Н., Русанов А.В., Сухоребрый П.Н., Дедков В.Н.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

20. Разработка рабочего колеса со сплиттером радиально-осевой насос-турбины на основе современных технологий
Хорев О.Н., Русанов А.В., Агибалов Е.С., Мосцевенко Ю.Б.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

21. Совершенствование рабочего процесса радиально-диагональных гидротурбин и применение их на напоры до 800-1000 м
Потетенко О.В., Яковлева Л.К., Самба Битори Т.Д.Б.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина

22. Методика проектирования проточной части осерадиальных компрессоров
Русанов А.В., Русанов Р.А.,* Чугай М. А, Русанова Е.А.**
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина;
*Институт проточных машин им. Р. Шевальского Польской академии наук, г. Гданьск, Польша;
**Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина

23. Численное исследование гидродинамических характеристик проточной части обратимой гидромашины
Дранковский В.Э., Тыньянова И. И., Резвая К.С.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина

24. Моделирование мультифазных течений в погружных центробежных насосах при эксплуатации нефтяных скважин
Шудрик А.Л.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина

Тепломасообмін

25. Математическое моделирование теплообмена при течении жидкости для ТВЭЛА с полизональным оребрением оболочки
Максименко-Шейко К.В., Литвинова Ю.С., Шейко Т.И., Хажмурадов М.А.*
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина
*Национальный научный центр «Харьковский физико-технический інститут» . г. Харьков, Украина

26. Теплоперенос в холодном слое набивки регенеративного воздухоподогревателя с вращающимся ротором
Голощапов В.Н., Котульская О.В., Парамонова Т.Н.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

27. Тепловое и термонапряженное состояние ротора высокого давления турбины К–325–23.5 при ее пусках из холодного и горячего состояний
Бахмутская Ю.О., Голощапов В.Н.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

28. Термоекономічний аналіз вакуумно-випарного термотрансформатора для системи охолодження ТЕС і АЕС
Харлампіді Д.Х., Тарасова В.О., Кузнецов М.О., Омелічкін С.М.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна

Секція 3 – МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І КОНСТРУКЦІЙ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРІВ ТА ЕЛЕКТРОСИСТЕМ

1. Моделирование магнитного поля высоковольтных кабельных линий при двустороннем заземлении собственных экранов кабелей
Розов В.Ю., Гринченко В.С., Ткаченко А.О.
Государственное учреждение «Институт технических проблем магнетизма НАН Украины», г. Харьков, Украина

2. Математическое моделирование теплового состояния ротора турбогенератора мощностью 550 МВт, охлаждаемого водородом
Кобзарь К.А.*, Гакал П.Г., Овсянникова Е.А.*
*ГП«ЗАВОД«ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ», г. Харьков, Украина;
НАУ «ХАИ», г. Харьков, Украина

3. Розрахункова оцінка деяких механічних характеристик обмотки на торці статора турбогенератора
Крамарський В.А., Кучинський К.А.
Інститут електродинаміки НАН України, м. Київ, Україна

4. Принципи побудови та особливості використання дистанційних систем для діагностики вузлів електричних машин з урахуванням режимів їх роботи
Герцик С.М., Гижко Ю.І., Мислович М.В., Сисак Р.М.
Інститут електродинаміки НАН України, м. Київ, Україна

5. Анализ свойств топологи электрических распределительных электрических сетей
Чернюк А.М.
Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков, Украина

6. Оцінка якості електроенергії в сільських електромережах
Єгорова О.Ю.
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна

7. Підвищення ефективності роботи пристроїв компенсації реактивної потужності в енергетичній системі із урахуванням динамічного навантаження
Єгорова О.Ю., Панасюк П.А.
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна

8. Шляхи модернізації основного електрогенеруючого обладнання України
Третяк О.В.*, Шуть О.Ю.*, Полієнко В.Р.*, П’ятницька Є.С.
*ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ», м. Харків, Україна;
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна

Секція 4 –ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

1. Опыт эксплуатации и совершенствования стопорнорегулирующих клапанов паровых турбин большой мощности для АЭС.
Бабаев И.Н.
ПАО «Турбоатом», г. Харьков, Украина

2. Розроблення моделі повітрянопаливного тракту котлоагрегата для системи контролю процесу спалювання на базі сенсора кисню
Бабак В.П., Запорожець А.О.
Институт технічної теплофизики НАН України, м. Київ, Україна

3. Комплекс робіт з безпеки систем управління для атомної енергетики
Трубчанінов С.О.
Харківська філія ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», м. Харків, Україна

4. Аналіз досвіду експлуатації АЕС України
Недбай С.В.
Харківська філія ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», м. Харків, Україна

5. Підвищення безпеки експлуатації контейнерів сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива на відкритих сховищах
Альохіна С.В., Круглов С.О., Костіков А.О., Мацевитий Ю.М.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна

6. Підвищення економічності основного генеруючого обладнання ТЕЦ України
Шубенко О.Л., Голощапов В.М., Бабенко О.А.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна

7. Развитие принципов энергосберегающего управления технологическими объектами
Мезеря А.Ю., Канюк Г.И., Бабенко И.А.
Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков, Украина;
ПАО «Змиевская ТЭС», пгт. Слобожанский, Змиевской р-н, Харьковская обл. Украина

8. Моделювання передаварійних та аварійних ситуацій на електростанціях на основі фрактальнокластерної теорії
Буданов П.Ф., Бровко К.Ю.
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна

9. Снижение погрешности измерения гидравлических параметров технологических процессов электростанций
Мезеря А.Ю., Мельников В.Е.
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна

10. Обобщенная модель изображений поверхности визирования для представления в базах данях
Еремина Н.С.
Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков, Украина

11. Исследование характеристик нейросетевой системы с регулятором с эталонной моделью
Василец Т.Е.
Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков, Украина

12. Вибір критеріїв оцінки економічної обґрунтованості перспективних технічних рішень для ТЕС та ТЕЦ
Нечуйвітер М.М.
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна

13. Оцінка ризиків на робочих місцях в системі управління охороною праці
Лис Ю.С.
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна

14. Забезпечення якості вимірювань при умові оцінки невизначеності їх результатів
Малецька О.Є., Москаленко М.В.
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна

15. Метод определения качества технологического процесса сборки в машиностроении
Черкашина О.С.
Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков, Украина

16. Эффективность управления насосными агрегатами нефтеперекачивающих станций
Андреев А.В., Чернюк А.М., Князева В.Н.
Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков, Украина

17. Система автоматичного регулювання гідротурбіни, побудована на основі зворотних задач динаміки
Мельников В.Є.
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна

Секція 5 –ДИНАМІКА, МІЦНІСТЬ, БЕЗПЕКА РОБОТИ І ОСТАТОЧНИЙ РЕСУРС ЕНЕРГОУСТАНОВОК

1. Вопросы прочности комбинированного сварного ротора из различных легированных конструкционных сталей для паровых турбин большой мощности
Гришин Н.Н., Кожешкурт И.И., Пальков И.А.
ПАО «Турбоатом», г. Харьков, Украина

2. Управление остаточным ресурсом корпусов ЦВД и ЦСД турбины К-200-130 блока 200 М
Черноусенко О.Ю
НТУ Украины «Киевский политехнический. институт. им. Игоря Сикорского», м. Київ, Україна

3. Модельні дослідження впливу нерівномірності температури газів на термонапружений стан елементів енергетичного та промислового обладнання
Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Грановька О.О., Мороз О.С.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

4. Численное моделирование гидроупругих колебаний лопастей поворотно-лопастных гидротурбин
Линник А.В.*, Душин А.В.*, Стрельникова Е.А.**, Науменко В.В.***, Москаленко Р.П. ***
*ПАО «Турбоатом», г. Харьков, Украина;
**ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина;
***Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина

5. Исследование возможности применения стали ЭИ-10 для повышенных требований к ресурсу крепежа фланцевых соединений гидротурбин
Гнитько В.И., Ефименко В.Н.*, Зеленская О.Н.*, Ильичева Н.А.*, Мищенко Л.Д.*, Бевз Т.И.*, Кожарин В.Ю.**
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина;
*ПАО «Турбоатом», г. Харьков, Украина,
** ГП «КБ «Южное», г. Днепр, Украина

6. Исследование влияния электрофизических воздействий на прочностные свойства лопаточных материалов
Нечаев А.В., Сурду Н.В.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

7. Оценка развития трещины в плоских и осесимметричных элементах конструкций на основе накопления рассеянных повреждений
Шульженко Н.Г., Гонтаровский П.П., Гармаш Н.Г., Мележик И.И.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

8. Применение моделей различной сложности для расчета вибраций турбоагрегата при сейсмических воздействиях
Шульженко Н.Г., Гонтаровский П.П., Гармаш Н.Г., Глядя А.А.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

9. Колебания высокотемпературного ротора турбины с поперечной «дышащей» трещиной
Зайцев Б.Ф., Шульженко Н.Г., Асаенок А.В., Протасова Т.В.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

10. Розширення функцій і застосування вихростумових датчиків вібрації енергообладнання
Шульженко М.Г., Єфремов Ю.Г., Депарма О.В., Цибулько В.Й.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна

11. Дослідження вібраційного стану турбоагрегатів створеними засобами
Шульженко М.Г., Єфремов Ю.Г., Цибулько В.Й., Депарма О.В.
ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна

12. Изменение частотных характеристик крышки гидротурбины при минимизации массы
Мисюра С.Ю., Шупиков А.Н.
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

13. Использование компьютерных технологий при модернизации крышек гидротурбин ПЛ20-В-500
Стрельникова Е.А., Медведовская Т.Ф., Медведева Е.Л., Зеленская О.Н.*
ИПМаш им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина
ПАТ «Турбоатом», г. Харьков, Украина

Свернуть ↑
Ежегодная конференция молодых ученых и специалистов
«Современные проблемы машиностроения»
16-19 ноября, 2015 г.

г. Харьков Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины (ул. Пожарского 2/10)
Программа конференции[.DOC]

ХV международная научно-техническая конференция
«Совершенствование турбоустановок
методами математического и физического моделирования»
14-17 сентября, 2015 г.

База отдыха Змиевской ТЭС «Белое озеро» (с. Задонецкое, Змиевской р-н, Харьковская обл.)
Заявленные доклады[.DOC]      Итоги конференции[.DOC]

Архив

V международная научно-техническая конференция
«Современные технологии в газотурбостроении»
24 июня - 28 июня 2013 г.

г. Алушта (АРК) Решение конференции [.doc]

III международная научно-техническая конференция
«Современные технологии в газотурбостроении»
26 июня – 1 июля 2011 г.

г. Алушта (АРК) Информационное письмо 1, Информационное письмо 2 + заявка [.doc]

II международная научно-техническая конференция
«Современные технологии в газотурбостроении»
27 июня – 2 июля 2010 г.

г. Алушта (АРК) Информационное письмо + заявка [.doc]

Международная научно-техническая конференция
«Ресурс, надёжность и эффективность использования энергетического оборудования»
25-28 мая 2010 г.

г. Харьков Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины (ул. Пожарского 2/10)

Конференция молодых ученых и специалистов
«Современные проблемы машиностроения»
2-5 ноября 2009 г.

г. Харьков Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины (ул. Пожарского 2/10) Информационное письмо [.doc]

ХIII международная научно-техническая конференция
«Совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования»
21-25 сентября 2009 г.

База отдыха Змиевской ТЭС "Белое озеро" (с. Задонецкое , Змиевской район, Харьковская область)
    ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ Информационное письмо [.pdf] inf2_rus.pdf inf2_eur.pdf inf2_ukr.pdf
    Заявка Контракт [.doc] Требования к оформлению документов Схема оформления докуметнов Таблица заявок [.pdf]

I международная научно-техническая конференция
«Современные технологии в газотурбостроении»
7 – 12 сентября 2009 г.

г. Алушта (АРК), пансионат "Крымские зори"

↑ Свернуть архив