Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України відповідно до постанови Президії НАН України від 07.07.2016 № 123 оголошує конкурс на заміщення посади директора в таких установах:

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України
• Інститут вугільних енерготехнологій НАН України
• Інститут газу НАН України

Право висунення кандидатів на заміщення посади керівника наукової установи НАН України мають: Президія НАН України, бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада наукової установи, колективи наукових відділів наукової установи.

Кандидат на посаду керівника наукової установи НАН України має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років.

Перелік документів, що подаються при висуненні кандидата (документи подаються в 1 прим.):
      1. Письмова згода на балотування
      2. Подання на висунення кандидата
      3. Листок з обліку наукових кадрів
      4. Автобіографія
      5. Завірені копії дипломів (доктора/кандидата наук, професора, с.н.с., доцента тощо)
      6. Перелік публікацій за останніх 5 років із завіреним підписом
      7. Копії паспорта та ідентифікаційного коду
      8. Дозвіл на обробку персональних даних

Подання на висунутих кандидатів надаються в паперовому вигляді до Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України до 10 листопада 2016 року за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601, телефон для довідок: 239-65-34, 234-73-00