Оголошується конкурс пошукових науково-дослідних робіт Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (термін дії проектів - 2018 р.)
Конкурс оголошено на підставі Положення, схваленого рішенням вченої ради ІПМаш НАН України протокол № 6 від 29.06.2017 року.
До участі в конкурсі запрошуються виключно наукові працівники Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
Проекти повинні мати фундаментальний характер. Джерело фінансування – Державний бюджет.
Запити на участь у конкурсі проектів встановленої форми у друкованому вигляді (у 2-х примірниках) та в електронній формі подаються вченому секретареві ІПМаш НАН України. Термін подання пропозицій – до 15 жовтня 2017 року.
Кожна пропозиція буде зареєстрована та передана до Експертної ради конкурсу. Після проведення презентації проекту на засіданні вченої ради ІПМаш НАН України, її результати будуть розглянуті на засіданні Експертної ради Конкурсу. Переможець конкурсу буде визначений шляхом таємного голосування членів Експертної ради. Оголошення результатів буде здійснено в грудні 2017 року.
Положення про конкурс пошукових тем