26 октября 2017
Конкурс 3D-моделей ІПМаш НАН України

   В Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України відбувся конкурс 3D-моделей, створених співробітниками інституту. На конкурс було подано такі роботи:

   1. Підвищення потужності транспортного двигуна шляхом збільшення його робочого об’єму та удосконалювання конструкції деталей камери згоряння (автор — к.т.н. Авраменко А. М., фото 1).
   2. Виготовлення лопатей різної довжини робочого колеса моделі насос-турбіни для дослідження на гідродинамічному стенді ІПМаш (автори — Агібалов Є. С., к.т.н. Хорєв О. М., фото 2).
   3. Науковий супровід сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні (автор — к.т.н. Альохіна С. В., фото 3).
   4. Виготовлення моделі гідровихрової форсунки для розпилу композиційних палив з наявністю твердої фази (автори — к.ф.-м.н. Баранов І. А., к.т.н. Авраменко А. М., Гоман В. О., фото 4).
   5. 3D-модель ротора турбодетандера (автори — к.т.н. Сарапін В. П., к.т.н. Чугай М. О., фото 5).
   6. Ежектор з магнітною активацією рідини, яка подається на змішування з газами (автори — Лук’янов Є. Ф., Хінєвіч О. Є., фото 6).
   7. R-функції та технологія 3D-моделювання (автори д.т.н. Шейко Т. І., д.т.н. Максименко-Шейко К. В., Літвінова Ю. С., фото 7).

      У результаті підрахунку голосів призові місця зайняли:
      І місце — Агібалов Є. С., к.т.н. Хорєв О. М.
      ІІ місце — к.ф.-м.н. Баранов І. А., к.т.н. Авраменко А. М., Гоман В. О.
      ІІІ місце — к.т.н. Сарапін В. П., к.т.н. Чугай М. О.
      Вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів всім учасникам!

Увеличить Увеличить

Фото 1.               Фото 2.


Увеличить Увеличить

Фото 3.               Фото 4.


Увеличить Увеличить

Фото 5.               Фото 6.


Увеличить

Фото 7.


18 сентября 2017
ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «Удосконалювання енергоустановок методами математичного і фізичного моделювання»

    З 10 по 13 вересня 2017 р. на базі відпочинку Зміївської ТЕС «Біле озеро» (с. Задінецьке, Зміївський р-н, Харківська обл.) відбулася ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «Удосконалювання енергоустановок методами математичного і фізичного моделювання».
    Організаторами конференції були: Національна академія наук України, Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Інститут електродинаміки НАН України, НТК ІПМаш НАН України, Національний технічний університет «ХПІ», Українська інженерно-педагогічна академія, ПАТ «Турбоатом», ДП завод «Електроважмаш», Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго».
    Конференцію було присвячено 100-річчю НАН України, 110-річчю з дня народження академіка НАН України Л. О. Шубенка-Шубіна та 45-річчю створення ІПМаш НАН України.

Увеличить


   Тематика конференції:
   1. Загальні питання енергетики
   2. Оптимізація процесів і конструкцій турбомашин
   3. Газогідромеханіка енергетичних машин
   4. Термодинаміка та тепломасообмін в енергетичних машинах
   5. Динаміка та міцність енергетичних машин
   6. Питання екології та безпеки експлуатації АЕС, ТЕС, ГЕС
   7. Поршневі енергоустановки
   8. Оптимізація роботи і конструкцій електрогенераторів та електросистем
   9. Нетрадиційна та відновлювана енергетика
   10.Удосконалювання технологічних процесів в устаткуванні газоперекачувальних систем

   На конференцію було подано 114 доповідей. У роботі конференції взяли участь більше 80 науковців, у тому числі академіки НАН України О.В. Кириленко, Ю.М. Мацевитий, члени-кореспонденти НАН України А.В. Русанов, А.О. Тарелін, О.Л. Шубенко, директор Зміївської ТЕС к.т.н. І.А. Бабенко та інші. У процесі роботи заслухано понад 60 доповідей. Також у роботі конференції брали участь представники наукової спільноти з Польщі, Румунії та РФ.

Увеличить

В рамках проведення конференції 11 вересня 2017 року відбулося відвідання Зміївської ТЕС


   Під час роботи конференції 12 вересня проведено засідання круглого столу «Визначення шляхів підвищення ефективності фундаментальних наукових досліджень та розширення впровадження їх результатів в енергетичну й енергомашинобудівну галузі України» під головуванням академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, академіка НАН України О.В. Кириленка та за участю представників провідних енергомашинобудівних організацій України (ПАТ «Турбоатом» (м. Харків), ДП «Електроважмаш» (м. Харків), ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» (м. Миколаїв), ПАТ «Сумське НВО» (м. Суми), ПрАТ «Турбогаз» (м. Харків) і вчених НАН України.

Увеличить

На фото: Учасники круглого столу


   Учасники круглого столу обговорили наступні питання:
   - основні напрямки розвитку енергетики з урахуванням економічного й геополітичного становища України та Нової енергетичної стратегії України на 2017-2030 рр.;
   - наукові дослідження в галузі енергетики й енергомашинобудування, які потребують першочергового виконання та фінансування, у тому числі з боку держави;
   - організаційні форми співпраці наукових і проектно-виробничих установ;
   - зміни до законодавства у частині підтримки, виконання й впровадження інноваційних розробок у галузі енергетики й енергомашинобудування.

Увеличить Увеличить

Робота круглого столу під головуванням академіка-секретаря ВФТПЕ НАН України, академіка НАН України О.В. Кириленка


   За підсумками роботи круглого столу прийнято рішення, в якому, зокрема, відзначено актуальність і важливість обговорених питань, а також доцільність продовження практики проведення круглих столів за участю представників наукових, навчальних і проектно-виробничих організацій. Крім того, запропоновано провідним підприємствам енергомашинобудівної галузі надати свої пропозиції до Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (ВФТПЕ) НАН України щодо змін до законодавства України, спрямованих на стимулювання впровадження інноваційних розробок у галузі енергетики й енергомашинобудування, а ВФТПЕ НАН України систематизувати ці пропозиції і підготувати відповідні матеріали для розгляду на Президії НАН України і подання їх до Кабінету Міністрів України.
   Також запропоновано провідним підприємствам енергомашинобудівної галузі надати свої пропозиції до ВФТПЕ НАН України щодо напрямків наукових досліджень, які потребують першочергового виконання та віднайти можливість врахувати ці пропозиції у планах робіт установ відділення. Підготувати відповідні пропозиції для включення до плану підготовки цільових комплексних проектів й інноваційних проектів. Учасниками заходу відзначено доцільність звернення ВФТПЕ НАН України і ПАТ «Турбоатом» до Президії НАН України з пропозицією розробити програму довгострокової співпраці.

7 сентября 2017
Оголошується конкурс пошукових науково-дослідних робіт Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (термін дії проектів - 2018 р.)
Конкурс оголошено на підставі Положення, схваленого рішенням вченої ради ІПМаш НАН України протокол № 6 від 29.06.2017 року.
До участі в конкурсі запрошуються виключно наукові працівники Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
Проекти повинні мати фундаментальний характер. Джерело фінансування – Державний бюджет.
Запити на участь у конкурсі проектів встановленої форми у друкованому вигляді (у 2-х примірниках) та в електронній формі подаються вченому секретареві ІПМаш НАН України. Термін подання пропозицій – до 15 жовтня 2017 року.
Кожна пропозиція буде зареєстрована та передана до Експертної ради конкурсу. Після проведення презентації проекту на засіданні вченої ради ІПМаш НАН України, її результати будуть розглянуті на засіданні Експертної ради Конкурсу. Переможець конкурсу буде визначений шляхом таємного голосування членів Експертної ради. Оголошення результатів буде здійснено в грудні 2017 року.