Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного
Національної академії наук України (ІПМаш НАН України) – визнаний центр
наукових досліджень в галузі енергетики та машинобудування.

У складі інституту У складі інституту 9 наукових відділів, в яких працюють 245 співробітників (з них 121 науковий співробітник, у тому числі один академік і п'ять член-кореспондентів НАН України, 27 докторів і 59 кандидатів наук), а також спеціальне конструкторсько-технологічне бюро і дослідне виробництво.

Підготовка кадрів В інституті функціонують докторантура та аспірантура, дві спеціалізовані вчені ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій. ІПМаш НАН України – ініціатор створення Академічного науково-освітнього комплексу (АНОК) для наскрізної підготовки наукових кадрів від шкільної лави (Академічний ліцей) до аспірантури і докторантури. До його складу входять ННЦ ХФТІ і 8 провідних ВНЗ Харкова.

Науково-публікаційна діяльність Наукові праці вчених інституту публікуються в багатьох спеціалізованих зарубіжних виданнях. ІПМаш НАН України – учасник ряду міжнародних і національних виставок як в Україні, так і за кордоном. В інституті видається міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми машинобудування».

Основні наукові напрями •  Оптимізація процесів в енергетичних машинах і вдосконалення їх конструкцій
•  Енергозберігаючі технології та об'єкти нетрадиційної енергетики
•  Прогнозування надійності, динамічної міцності ресурсу енергетичного обладнання
•  Моделювання і комп'ютерні технології в енергетичному машинобудуванні

ІПМаш НАН України активний учасник формування «Енергетичної стратегії України до 2030 року», концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки, регіональної програми «Ресурс» та інших державних програм.
Прикладні дослідження проводяться цілеспрямовано по актуальних комплексних народно-господарських проблемах.

Досягнення і нагороди Роботи вчених відзначені Державними преміями СРСР і України, іменними преміями видатних учених України, преміями Президії НАН України для молодих учених, стипендіями Президента України та Харківської обласної державної адміністрації імені видатних учених Харківщини, Почесними грамотами місцевих органів самоврядування.

-------------

У складі інституту

-   

-   

-   

-   

Розробки ІПМаш НАН України

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Підготовка кадрів

У ІПМаш НАН України функціонують докторантура та аспірантура з підготовки кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями:

  • 113 – прикладна математика
  • 142 – енергетичне машинобудування
  • 144 – теплоенергетика

В інституті працюють дві спеціалізовані ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями

ІПМаш НАН України – ініціатор створення академічного науково-освітнього комплексу (АНОК «Ресурс») для наскрізної підготовки наукових кадрів від шкільної лави (академічний ліцей) до аспірантури і докторантури. До його складу, крім ІПМаш, входять ННЦ ХФТІ і 8 провідних ВНЗ Харкова.

Історія інституту

Інститут веде свій початок з 1944 р., коли під керівництвом академіка Г. Ф. Проскури була організована Лабораторія проблем швидкохідних машин і механізмів АН УРСР. У 1948 р. вона була об'єднана з філією Інституту теплоенергетики АН УРСР, яку очолював А.П. Філіппов – учень Г.Ф. Проскури. У 1954 р. лабораторію перейменовано в Лабораторію гідравлічних машин. З 1964 р. по 1970 р. – це філія Інституту механіки АН УРСР, а з 1970 р. по 1972 р. – філія Інституту технічної теплофізики АН УРСР.
У 1971 р. філію очолив доктор технічних наук (з 1995 р. академік НАН України) А.М. Підгорний. У 1972 р. на базі філії Інституту технічної теплофізики створюється Інститут проблем машинобудування, першим директором якого до 1996 р. залишався А.М. Підгорний. Його наступником став академік НАН України Ю.М. Мацевитий. У 2016 р. директором інституту обрано члена-кореспондента НАН України А.В.Русанова. У 2000 р. створено Науково-технічний концерн "Інститут проблем машинобудування" НАН України, засновниками якого є власне інститут, спеціальне конструкторсько-технологічне бюро (СКТБ), дослідне виробництво (ДВ).

За час існування інституту в його складі було сформовано кілька наукових шкіл: