Аспірантура
В ІПМаш НАН України функционує докторантура і аспірантура по підготовці кадрів вищої кваліфікації за наступними спеціальностями:

Цілями навчання в аспірантурі є отримання абітурієнтами теоретичних знань, умінь, навичок й інших компетенций, достатніх для вироблення нових ідей, рішення комплексних проблем в області професійної, педагогічної та дослідно-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне і практичне значення та будуть наприкінці навчання публічно захищені у вигляді дисертаційної роботи.

Ліцензування
Свернуть

Прийом до аспірантури ІПМаш

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
оголошує набір в аспірантуру на 2018 рік за спеціальностями:

Заяви та відповідні документи надсилати до 10 вересня 2018 р. на адресу:
ІПМаш НАН України, вул. Пожарського, 2/10, м. Харків-46, 61046
тел.: (057)349-47-78, (057)349-47-32