СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА   Д 64.180.02
cпеціальності:
05.05.16 Турбомашини та турбоустановки (паспорт спеціальності)
05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика (паспорт спеціальності)

  • Голова ради: д.т.н., професор, академік НАН України Мацевитий Юрій Михайлович
  • Заступник голови: д.т.н., професор, чл.-кор. НАН України Шубенко Олександр Леонідович
  • Вчений секретар: к.т.н., старший науковий співробітник Альохіна Світлана Вікторівна
  • Технічний секретар: Котульська Ольга Валеріївна

  • Контакти: т. +38(0572)942794, e-mail: specsovet@ipmach.kharkov.ua
БАХМУТСЬКА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОТОРІВ ПАРОВИХ ТУРБІН ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕПЛОВОГО ТА ТЕРМОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ НА ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ

Автореферат дисертації (05.10.2018)[.PDF]  

ТЕРТИШНИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ БЛОКОВО-КОМПЛЕКТНИХ ТУРБОКОМПРЕСОРНИХ АГРЕГАТІВ З ГАЗОТУРБІННИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

Автореферат дисертації (24.09.2018)[.PDF]   Відгук (11.10.2018)[.PDF]   Відгук (11.10.2018)[.PDF]  Дисертація (11.10.2018)[.PDF]

КАЗАРОВА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ КОГЕНЕРАЦІЇ

Автореферат дисертації (20.02.2018)[.PDF]   Відгук (12.03.2018)[.PDF]   Відгук (12.03.2018)[.PDF]  Дисертація (12.03.2018)[.PDF]

ЗАЄЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО НАГРІВУ ДУТТЄВОГО ПОВІТРЯ НА ОСНОВІ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ ПРОДУКТІВ ГОРІННЯ

Автореферат дисертації (19.01.2018)[.PDF]   Відгук (9.02.2018)[.PDF]   Відгук (9.02.2018)[.PDF]  Дисертація (9.02.2018)[.PDF]

МОХАММАДСАДЕГІ ФАРРОХ
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕДПОМПАЖНОГО СТАНУ ОСЬОВОГО КОМПРЕСОРА З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЇ КОРПУСУ

Автореферат дисертації (02.10.2017)[.PDF]   Відгук (23.10.2017)[.PDF]   Відгук (23.10.2017)[.PDF]  Дисертація (23.10.2017)[.PDF]

Хименко Алексей Викторович
на соискание учёной степени кандидата технических наук
Повышение эффективности работы твердотельных электротепловых аккумуляторов путём совершенствования их динамических характеристик

Автореферат диссертации (22.02.2017)[.PDF]   Отзыв (13.03.2017)[.PDF]   Отзыв (13.03.2017)[.PDF]  Диссертация (13.03.2017)[.PDF]

Сарапин Владимир Павлович
на соискание учёной степени кандидата технических наук
Совершенствование эксплуатационных характеристик турбодетандерных установок, работающих в системах транспорта природного газа

Автореферат диссертации (12.10.2016)[.PDF]   Отзыв (02.11.2016)[.PDF]   Отзыв (02.11.2016)[.PDF]  Диссертация (02.11.2016)[.PDF]

Кирилаш Елена Ивановна
на соискание учёной степени кандидата технических наук
Обеспечение теплового режима силовых блоков турбокомпрессорных агрегатов с конвертируемыми газотурбинными двигателями

Автореферат диссертации (27.05.2016)[.PDF]   Отзыв (17.06.2016)[.PDF]   Отзыв (17.06.2016)[.PDF]  Диссертация (17.06.2016)[.PDF]

Бояршинов Алексей Юрьевич
на соискание учёной степени кандидата технических наук
Совершенствование конструкции рабочих лопаток последней ступени паровых турбин с целью улучшения их эксплуатационных характеристик

Автореферат диссертации (16.02.2016)[.PDF]   Отзыв (10.03.2016)[.PDF]  Отзыв (10.03.2016)[.PDF]  Диссертация (10.03.2016)[.PDF]