Профком

Голова первинної профспілкової організації Н. О. Орлова

Email: naorl@ukr.net

Діяльність первинної профспілкової організації Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України полягає у представництві трудового колективу та здійсненні всіх повноважень щодо представництва трудового колективу у правових відносинах з дирекцією інституту.

Первинна профспілкова організація контролює та забезпечує виконання колективного договору (відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»), звітує про його виконання на конференції трудового колективу.

Первинна профспілкова організація надає консультативну допомогу працівникам із питань соціального захисту, трудового та житлового законодавства. Контролює ведення та дотримання житлової черги, що є в інституті.

Профспілкова організація дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору із працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законом. Здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Члени профспілкової організації Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Структура профспілкової організації Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного  НАН України

Склад первинної профспілкової організації Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Склад комісій Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Керівники профспілкових груп Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

План роботи на 2019-2020 рр