№ 42 Відділ магнетизму технічних об’єктів

 

В. о. завідувача відділу

старший дослідник, кандидат технічних наук

Грінченко Володимир Сергійович

Заступник завідувача відділу

Петров Сергій Васильович

 

Головний науковий співробітник

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор

Розов Володимир Юрійович

Кадровий склад відділу:

Бовдуй Ігор Валентинович, старший дослідник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Волошко Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник

Грищенко Олександр Анатолійович,  інженер 1 категорії

Добродєєв Павло Миколайович, старший дослідник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Дорофєєва Валентина Петрівна,  технік I категорії

Єрісов Анатолій Васильович, провідний інженер

Івлєва Любов Федорівна, інженер 1 категорії

Кальницький Олександр Іванович, інженер 1 категорії

Касумова Людмила Антонівна, технік I категорії

Кузнецов Борис Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії

Кундіус Катерина Дмитрівна, провідний інженер

Павлова Єлизавета Костянтинівна, інженер 1 категорії

Пєлєвін  Дмитро  Євгенович, старший дослідник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Реуцький  Сергій Юрійович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Сокол Олександр Васильович, виконуючий обов’язки головного інженера

Ткаченко  Олександр Олегович, кандидат технічних наук, науковий співробітник

Чернишов Геннадій Петрович, технік I категорії

Чуніхін Костянтин Вадимович, кандидат технічних наук, науковий співробітник

Шевченко Олександр Петрович, головний інженер комплексної установки

Яковенко Володимир Миколайович, молодший науковий співробітник

Історія створення відділу та найбільш вагомі досягнення

А

Підготовка кадрів (кількість підготовлених докторів та кандидатів наук)

Підготовлено та захищено _ докторських та _ кандидатські дисертації.

Основні наукові напрями досліджень

  • А

Напрями фундаментальних досліджень

  • А

Напрями прикладних досліджень

  • А

Найважливіші публікації за напрямами досліджень

Монографії:

  • 1. А

Навчальні посібники:

  • 1. А

Патенти:

  • 1. А

Публікації в Scopus:

  • 1. А

Публікації в наукометричних журналах:

  • 1. А