Електро- та плазмохімічні процеси в альтернативних еко-енерготехнологіях

До складу експериментально-дослідницького комплексу «Електро- та плазмохімічні процеси в альтернативних еко-енерготехнологіях» входить експериментальне обладнання для дослідження термосорбційних та емісійних характеристик металогідридів на базі масспектрометра МІ1201 з оригінальною системою напуску водню, що суттєво розширює технічні можливості отримання інформації, включно з енергетичним станом нерадіоактивних ізотопів водню. Технічні можливості стенду забезпечують вивчення процесів емісії молекулярної компоненти водню в газову фазу в енергетично збудженому стані. Експериментальне обладнання дозволяє отримати дані щодо активаційної складової процесу десорбції водню, який є ініціюючим фактором фізико-хімічних перетворень при реалізації металогідридних технологій трансформації енергії.

Стенд для дослідження характеристик електрохімічних систем генерації водню призначений для отримання даних щодо впливу режимних та конструктивних факторів на енергетичні та технологічні характеристики газів. Це надає  можливість розробки конструкцій оборотних електролізних комірок, які забезпечують в рамках одного агрегату отримання водню і кисню за рахунок споживання електричної енергії та генерацію електроенергії при подачі зазначених газів в режимі паливного елементу. Ці характеристики необхідні для інтеграції водневих накопичувачів енергії до систем регулювання пікових навантажень.

До складу комплексу включено також стенди для дослідження робочих процесів і енерго-екологічних характеристик двигунів внутрішнього згоряння, що працюють з використанням водневих та альтернативних палив з попередньою їх активацією шляхом комплексної гідрокавітаційної та плазмохімічної обробки. Результати досліджень необхідні для забезпечення малотоксичної роботи двигунів внутрішнього згорання, що ґрунтується на запропонованих способах організації процесу сумішоутворення і згорання водню та альтернативних палив на його основі, створення інноваційних заходів щодо зменшення негативного впливу транспортних та стаціонарних енергоустановок на оточуюче середовище, а також для вдосконалення конструкції і способів роботи двигунів внутрішнього згоряння в комбінації з газотурбінними установками при використанні альтернативних палив.