На засіданні вченої ради Інституту нагороджено дипломами молодих науковців

Організаційним комітетом конференції молодих вчених та спеціалістів «Сучасні проблеми машинобудування», присвяченої 120-річчю з дня народження академіка НАН України Анатолія Петровича Філіппова підбито підсумки конкурсу наукових робіт.

Дипломи за найкращі доповіді на конференції отримали:

– по секції «МЕХАНІКА»

Ольховський Антон Стефанович за роботу «Чисельний аналіз параметрів коливань лопаток п’ятої ступені з пошкодженнями та механічною обробкою»;

– по секції «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ»

Медінцева  Тетяна Володимирівна, Лістрова  Дар’я Вадимівна за роботу «Гібридизація обчислювальних алгоритмів для наближеного знаходження коренів нелінійної функції однієї змінної»;

– по секції «ЕНЕРГЕТИКА»

Бояршинов Олексій Юрійович  за роботу «Совершенствование конструкции бандажного соединения рабочих лопаток паровых турбин»;

– по секції «МАШИНОБУДУВАННЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ»

Гоман Віталій Олександрович за роботу «Промислові випробування енергоефективності й екологічності технології гідрокавітаційної активації при виробництві й спалюванні композиційного палива з додаванням мулових осадів очисних споруд».

Дипломи вручив директор Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, член-кореспондент НАН України А. В. Русанов.