Підводяться підсумки наукової роботи ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України за 2019 рік

На засіданнях науково-технічних проблемних рад «Математичне моделювання. Механіка деформівного твердого тіла. Динаміка та міцність машин» та «Енергомашинобудування. Теплова та відновлювальна енергетика. Екологія» відбулося заслуховування проміжних та заключних звітів:

28 жовтня 2019 р.
 1. Звіт про виконання НДР за Державним замовленням на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2019–2020 рр. за темою № І-4-2019 «Розроблення програмного забезпечення для аналізу динаміки та міцності корпусних композитних елементів з наноармуванням» (проміжний). Керівник теми – зав. відділу, д-р техн. наук, проф. Аврамов К. В. Доповідач – ст. наук. співроб., канд. техн. наук, ст. наук. співроб. Чернобривко М. В.
27 листопада 2019 р.
 1. Звіт про виконання НДР ЦКП НАН України з космічних досліджень на 2018–2022 рр. за темою № ІІ-1-18 «Розробка теоретичних основ проектування тонкостінних елементів ракет-носіїв із високоміцних нанокомпозитних матеріалів» (проміжний). Етап 2 (2019 р.) – «Розробка розрахункових моделей конструктивних елементів із нанокомпозитів та вуглепластиків при термосиловому, статичному, динамічному і аеродинамічному навантаженні з визначенням їх параметрів на старті і в польоті та методики зниження напружень при оптимальному армуванні». Керівник теми – зав. відділу, д-р техн. наук, проф. Аврамов К.В. Доповідачі – зав. відділу, д-р техн. наук, проф. Аврамов К.В.; пров. наук. співроб., д-р техн. наук, ст. наук. співроб. Зайцев Б.П.
 2. Звіт про виконання НДР за відомчою тематикою, прикладною темою № ІІІ-73-17 «Оцінка вібронавантаженості несучих елементів конструкцій при нестаціонарних збуреннях» (заключний), 2017–2019 рр. Керівник теми – пров. наук. співроб., д-р техн. наук, ст. наук. співроб. Зайцев Б.П. Доповідач – пров. наук. співроб., д-р техн. наук, ст. наук. співроб. Зайцев Б.П.
 3. Звіт про виконання НДР комплексного проекту Р 1.3 «Розробка методологічних основ оцінки та подовження ресурсу конструктивних елементів об’єктів підвищеної небезпеки та авіакосмічної техніки» цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» (Ресурс-2) за темою № II-92-16 (Р 1.3.2) «Розробка методологічних основ розрахунку напруженого стану світлопрозорих багатошарових елементів конструкцій літальних апаратів при імпульсних та ударних впливах» (проміжний), 2016 –2020 рр. Етап 4 (2019) – «Аналіз міцності реального оскління виробництва ТОВ «Спецтехскло А» для літальних апаратів та військової техніки». Керівник теми – зав. відділу, д-р техн. наук, ст. наук. співроб. Сметанкіна Н.В. Доповідач – пров. наук. співроб., д-р техн. наук, ст. наук. співроб. Угрімов С.В.
 4. Звіт про виконання НДР за відомчою тематикою, фундаментальною темою № ІІІ-65-15 «Аналіз міцності об’єктів енергетики, нафтохімічної та аерокосмічної промисловості з урахуванням попередньо напруженого стану» (заключний), 2015–2019 рр. Керівник теми – зав. відділу, д-р техн. наук, ст. наук. співроб. Сметанкіна Н.В. Доповідач – зав. відділу, д-р техн. наук, ст. наук. співроб. Сметанкіна Н.В.
 5. Звіт про виконання НДР комплексного проекту Р 4.5 «Визначення надійності та подовження ресурсу робочих лопаток з титанового сплаву з ерозійними пошкодженнями для турбін на 3000 об/хв. для атомних електростанцій» цільової програми наукових досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» (Ресурс-2) за темою № ІІ-89-16 (Р 4.5.2) «Розробка засобів зниження вібраційної напруженості робочих лопаток з титанового сплаву з ерозійними пошкодженнями для подовження ресурсу турбін на 3000 об/хв. енергоблоків ВВЕР-1000» (проміжний), 2016–2010 рр. Етап 4 (2019) «Аналіз особливостей коливань лопаток 5 ступеня ЦНТ турбіни К-1000-60/3000 для різних АЕС України для визначення ресурсу їх безпечної експлуатації в умовах вологої парової ерозії». Керівник теми – пров. наук. співроб., д-р техн. наук, проф. Воробйов Ю.С. Доповідач – пров. наук. співроб., д-р техн. наук, проф. Воробйов Ю.С.
04 грудня 2019 р.
 1. Звіт про виконання ЦПНД НАН України «Напівпровідникові матеріали, технології і датчики для технічних систем діагностики, контролю та управління», 6541230 за темою № ІІ-4-18 «Створення та впровадження системи моніторингу, діагностики та управління пристроями забезпечення мікроклімату та вентиляції з використанням новітнього інтегрального термоанемометру» (проміжний). Керівник – зав. відділу академік НАН України Мацевитий Ю. М.. Доповідач – к.т.н., с.н.с. Кошель С. В.
 2. Звіт про виконання ЦПНД НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика»)» на 2019-2021 рр. за темою № ІІ-7-19 «Створення компенсуючих та маневрених потужностей при використанні відновлюваних джерел енергії» (проміжний). Керівник –зав. відділу академік НАН України Мацевитий Ю. М. Доповідач – провідний інженер Парамонова Т. М.
 3. Звіт про виконання ЦПНД НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика»)» на 2019-2021 рр. за темою № ІІ-6-19 «Переведення турбін серії К-300 на роботу із суперкритичними параметрами пари з метою підвищення їх економічності та маневреності» (проміжний). Керівник – зав. відділу член-кореспондент НАН України Русанов А. В. Доповідач – к.т.н., с.н.с. Биков Ю. А.
 4. Звіт про виконання ЦПНД НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика»)» на 2019-2021 рр. за темою № ІІ-9-19 «Розроблення теплових схем енергоблоків на суперкритичних параметрах пари для використання на діючих ТЕС України з метою підвищення їх маневреності, надійності, економічності та екологічності» (проміжний). Керівник – зав. відділу член-кореспондент НАН України Костіков А. О. Доповідач – зав. відділу член-кореспондент НАН України Костіков А. О.
 5. Звіт про виконання ЦПНД НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика»)» на 2019-2021 рр. за темою № ІІ-10-19 «Розроблення науково-технічних рішень при створенні регулюючих (маневрових) потужностей на базі енергоблоків АЕС серії К-1000» (проміжний). Керівник – к.т.н., с.н.с. Зіпунніков М. М. Доповідач – к.т.н., с.н.с. Зіпунніков М. М.
 6. Звіт про виконання ЦПНД НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика»)» на 2019-2021 рр. за темою № ІІ-8-19 «Пiдвищення екологiчностi та надiйностi роботи енергоблокiв з надкритичними параметрами пари за рахунок створення ресурсозберігаючої технології водопідготовки» (проміжний). Керівник – зав. відділу член-кореспондент НАН України Тарелін А. О. Доповідач – к.т.н., с.н.с. Михайленко В. Г.
 7. Звіт про виконання ЦПНД НАН України «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення» на 2019-2021 рр. за темою № ІІ-11-19 «Металогідридні акумулятори для систем подачі водню до паливних комірок» (проміжний). Керівник – зав. відділу академік НАН України Мацевитий Ю. М. Доповідач – к.т.н., с.н.с. Чорна Н. А.
 8. Звіт про виконання ЦПНД НАН України «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення» на 2019-2021 рр. за темою № ІІ-12-19 «Дослідження процесів та удосконалення конструктивних і технологічних параметрів електролізних систем високого тиску для геліоводневих автономних установок енергозабезпечення» (проміжний). Керівник – д.т.н., проф. Соловей В. В. Доповідач – к.т.н., с.н.с. Зіпунніков М. М.
 9. Звіт про виконання ЦПНД НАН України «Ресурс-2» за темою № ІІ-86-16 «Розробка протиерозійних заходів з метою підвищення ресурсу робочих лопаток вологопарових ступенів турбін великої потужності» (проміжний). Керівник – зав. відділу академік НАН України Мацевитий Ю. М. Доповідач – зав. відділу чл.-кор. НАН України Шубенко О. Л.
 10. Звіт про виконання ЦПНД НАН України «Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави» за темою № ІІ-94-16 «Створення перспективної водневої технології підвищення дебіту та глибини вилучення нафти шляхом використання воденьгенеруючих наносуспензій» (проміжний). Керівник – зав. відділу академік НАН України Мацевитий Ю. М. Доповідач – зав. відділу д.т.н., с.н.с. Кравченко О. В.
 11. Звіт про виконання Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2019-2020 рр. за темою № ІІ-13-19 «Збільшення ресурсних показників парових турбін великої потужності за рахунок покращення умов прогріву на режимах пуску та зниження рівня вібрацій» (проміжний). Керівник – к.т.н. Бахмутська Ю. О. Доповідач – к.т.н. Бахмутська Ю. О.
6 грудня 2019 р.
 1. Звіт про виконання НДР за грантом МОН України за темою № М/78-2019 «Сучасні обчислювальні методи для аналізу плескань в паливних баках з перегородками» (заключний), 2019 р. Керівник теми – пров. наук. співроб., д-р техн. наук, проф. Стрельнікова О.О. Доповідач – пров. наук. співроб., д-р техн. наук, проф. Стрельнікова О.О.
 2. Звіт про виконання НДР за відомчою тематикою, фундаментальною темою № ІІІ-63-15 «Розробка розрахунково-експериментальних методів діагностування віброміцності і ресурсу енергетичних машин та ракетно-космічної техніки при нестаціонарних термосилових навантаженнях» (заключний), 2015–2019 рр. Керівник теми – зав. відділу, д-р техн. наук, ст. наук. співроб. Сметанкіна Н.В. Доповідач – пров. наук. співроб., д-р техн. наук, ст. наук. співроб. Зайцев Б.П.
 3. Звіт про виконання НДР за відомчою тематикою, прикладною темою № ІІІ-75-17 «Динамічна міцність елементів аерокосмічної та бронетанкової техніки під дією механічних навантажень» (заключний), 2017–2019 рр. Керівник теми – зав. відділу, д-р техн. наук, проф. Аврамов К. В. Доповідач – зав. відділу, д-р техн. наук, проф. Аврамов К. В.
 4. Звіт про виконання НДР за відомчою тематикою, фундаментальною темою № ІІІ-64-15 «Оцінка надійності енергетичного обладнання при втомному пошкодженні його елементів» (заключний), 2015–2019 рр. Керівник теми – зав. відділу, д-р техн. наук, проф. Аврамов К.В. Доповідач – зав. відділу, д-р техн. наук, проф. Аврамов К.В.
 5. Звіт про виконання НДР комплексного проекту Р 2.3 «Розробка та впровадження спеціалізованих пристроїв для діагностики стану механічних вузлів на промислових підприємствах України» цільової програми наукових досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» (Ресурс-2) за темою № II-90-16 (Р 2.3.2) «Спеціалізовані пристрої неруйнівного контролю для оцінки технічного стану по параметрах коливань обертових та необертових частин механізмів» (проміжний), 2016–2020 рр. Етап 4 (2019) «Використання розроблених датчиків для оцінки вібраційного стану агрегатів. Розробка пристрою для контролю наявності тріщин в нарізних з’єднаннях енергетичного обладнання». Керівник теми – зав. відділу, д-р техн. наук, проф. Аврамов К.В. Доповідач – ст. наук. співроб., канд. техн. наук, ст. наук. співроб. Поліщук О.Ф.
16 грудня 2019 р.
  1. Звіт про виконання НДР за відомчою тематикою, фундаментальною темою № ІІІ-4-18 «Удосконалення процесів перетворення та використання енергії в когенераційних установках малої потужності» (заключний, КПКВК 6541230). Керівник – зав. відділу член-кореспондент НАН України Костіков А. О. 2018-2019 Доповідач – зав. відділу член-кореспондент НАН України Костіков А. О.
  2. Звіт про виконання НДР за відомчою тематикою, фундаментальною темою № ІІІ-3-18 «Розробка методів підвищення енергоефективності водневих систем акумулювання і перетворення енергії» (заключний, КПКВК 6541230). Керівник – д.т.н., проф. Соловей В. В. 2018-2019 Доповідач – д.т.н., проф. Соловей В. В.
  3. Звіт про виконання Науково-технічного проекту установ НАН України 2019 року за темою № ІІ-5-19 «Розробка системи соплового регулювання нового типу для парових турбін серії К-300 з метою підвищення їх економічності та надійності» (заключний). Керівник – зав. відділу член-кореспондент НАН України Русанов А. В. 2019 Доповідач – зав. відділу член-кореспондент НАН України Русанов А. В.
  4. Звіт про виконання НДР за відомчою тематикою, фундаментальною темою № ІІІ-66-15 «Моделювання, ідентифікація і оптимізація теплових процесів в об’єктах енергетики з метою вирішення задач енергоресурсозбереження і підвищення надійності їх роботи» (заключний). Керівник – зав. відділу академік НАН України Мацевитий Ю. М. 2015-2019 Доповідач – зав. відділу академік НАН України Мацевитий Ю. М.
  5. Звіт про виконання НДР за відомчою тематикою, прикладною темою № ІІІ-76-17 «Воднева технологія підвищення екологічних показників ДВЗ» (заключний). Керівник – к.т.н., с.н.с. Авраменко А. М. 2015-2019 Доповідач – зав. відділу к.т.н., с.н.с. Авраменко А. М.
  6. Звіт про виконання НДР за відомчою тематикою, прикладною темою № ІІІ-74-17 «Підвищення ефективності технологій спалювання традиційних та альтернативних рідких палив шляхом використання методів активації» (заключний). Керівник – д.т.н., с.н.с. Кравченко О. В. 2017-2019 Доповідач – зав. відділу д.т.н., с.н.с. Кравченко О. В.