Про оголошення конкурсу на заміщення посад директорів наукових установ НАН України

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8175

Актуально до 16.11.2021

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи» постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголошує конкурс на заміщення посад директорів наукових установ НАН України:

По Відділенню математики НАН України

Інститут математики НАН України.

По Відділенню інформатики НАН України

Інститут програмних систем НАН України;

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України.

По Відділенню механіки НАН України

Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України;

Інститут гідромеханіки НАН України.

По Відділенню фізики і астрономії НАН України

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.

По Відділенню наук про Землю НАН України

Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»;

Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України;

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України;

Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України;

Державна установа «Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України»;

Державна установа «Науковий гідрофізичний центр НАН України».

По Відділенню фізико-технічних проблем

енергетики НАН України

Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України;

Інститут теплоенергетичних технологій НАН України.

По Відділенню ядерної фізики та

енергетики НАН України

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»;

Інститут прикладної фізики НАН України.

По Відділенню хімії НАН України

Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України;

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України;

Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка НАН України.

По Відділенню біохімії, фізіології і

молекулярної біології НАН України

Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України.

Відділення загальної біології НАН України

Інститут гідробіології НАН України;

Криворізький ботанічний сад НАН України.

Відділення історії, філософії та права НАН України

Інститут археології НАН України;

Інститут соціології НАН України;

Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України.

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, Бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада установи, колективи наукових відділів установи. Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Вносячи відповідному відділенню НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду директора наукової установи НАН України, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» ; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 ; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта) мають бути засвідчені в установленому порядку.

Прийом документів претендентів здійснюється відповідними відділеннями НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 16 листопада 2021 року за адресою: вул.Володимирська,54, м. Київ.

Довідки за телефонами:

Відділення математики НАН України 239 65 40; 239 65 58
Відділення інформатики НАН України 239 65 60; 234 10 46
Відділення механіки НАН України 239 66 72; 234 73 87
Відділення фізики і астрономії НАН України 239 65 65; 234 06 51
Відділення наук про Землю НАН України 239 65 57; 235 23 80
Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України 239 65 34; 234 73 00
Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України 239 65 32; 235 23 64
Відділення хімії НАН України 239 65 70; 234 19 64
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України 239 65 39; 234 47 99
Відділення загальної біології НАН України 239 65 92; 235 23 60
Відділення історії, філософії та права НАН України 239 64 60; 235 77 76

Підготовка та безпосереднє проведення виборів директорів установ має бути організовано науковими установами у відповідності до згаданих вище Методичних рекомендацій Кабінету Міністрів України, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та у газеті «Урядовий кур’єр» від 17 січня 2017 р. № 8.

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Матеріали опублікували: Президія НАН України

Установи НАН України, підрозділи, наукові напрями, про які йдеться у повідомленні: