Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України оголошує конкурс на проведення наукових (науково-технічних) робіт за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230)

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7978

Актуально до 15.09.2021

На виконання постанови Президії НАН України від 23.06.2021 №220 «Про проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт на 2022-2023 роки за бюджетною програмою «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК 6541230)» Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України оголошує конкурс на проведення наукових (науково-технічних) робіт  за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок».

Конкурс проводиться з метою відбору та реалізації наукових і науково-технічних робіт, які відповідають основним науковим напрямам Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України:

  • теплофізика та теплоенергетика;
  • електрофізика та електроенергетика;
  • міжгалузеві проблеми і системи дослідження в енергетиці;
  • проблеми енергомашинобудування;
  • нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.

Відповідно до Порядку конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт для фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень», затвердженого постановою Президії НАН України від 03.07.2019 № 196 у конкурсі за цим напрямом можуть брати участь наукові установи НАН України, підрозділи яких за результатами оцінювання ефективності діяльності установи, проведеного відповідно до Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України, затвердженої постановою Президії НАН України від 15 березня 2017 р. № 75 (зі змінами), віднесено до категорії А (мають вагомі наукові і практичні результати широкого національного і міжнародного значення).

Строк виконання наукових (науково-технічних) робіт становить від одного до двох років.

Запити на проведення наукових (науково-технічних) робіт подаються до конкурсної комісії ВФТПЕ НАН України  (01001, м. Київ, вул. Володимирська, 54, к. 345) не пізніше 15 вересня 2021 року за формою згідно з додатком 5 до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженого постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339.

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України