Оголошується конкурс наукових проєктів за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Критичні та стратегічні мінеральні ресурси України за умов глобалізації та змін клімату»

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7648

Актуально до 25.04.2021

Президія НАН України та Наукова рада Цільової програми наукових досліджень НАН України «Критичні та стратегічні мінеральні ресурси України за умов глобалізації та змін клімату» повідомляють, що на виконання п. 2-5 постанови Президії НАН України від 03.03.2021 №68 «Про результати виконання Цільової програми наукових досліджень НАН України «Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави» оголошується конкурс проєктів за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Критичні та стратегічні мінеральні ресурси України за умов глобалізації та змін клімату» на 2021 – 2025 роки (далі – Програма).

Мета цільової Програми – наукова підтримка геологічного вивчення надр та забезпечення потреб національної економіки у стратегічних та критичних мінерально-сировинних ресурсах, зокрема обґрунтування пріоритетних напрямів робіт, сприяння приросту запасів сировини, підтримки власного видобутку корисних копалин, поліпшення структури мінерально-сировинної бази, її ефективне використання за умов глобалізації та змін клімату.

Головні наукові напрями Програми

 • визначення та обґрунтування забезпечення мінеральною власною сировиною стратегічних та базових галузей промисловості (залізні руди, графіт, пошуки родовищ традиційних ресурсів вуглеводнів, а також центральнобасейновий газ та інші види нетрадиційних вуглеводневих покладів, ефективне освоєння вугільних родовищ та видобуток метану вугільних родовищ, створення стратегічних державних запасів вуглеводнів у геологічному середовищі, сировина для атомної промисловості);
 • наукова підтримка розвитку мінерально-сировинної бази металічних корисних копалин (марганцеві карбонатно-оксидні руди, руди літію, титану, хрому, рідкісних, рідкісноземельних, благородних і кольорових металів, комплексні родовища) та технології переробки комплексних руд;
 • розвиток ресурсної бази неметалічних корисних копалин (агроруди, сорбенти, полікремній та ін.) та підземних вод; технології їх видобутку і переробки;
 • створення наукоємних, енергозберігаючих технологій пошуків, розвідки та інтенсифікації видобутку корисних копалин та технологій і технічних засобів захисту навколишнього середовища при розвідці, розробці родовищ корисних копалин, їх зберіганні і транспортуванні (включаючи ізоляцію СО2 в геологічному середовищі);
 • гармонізація геологічних досліджень мінерально-сировинної бази країни з глобалізаційними, євроінтеграційними викликами та змінами клімату.

Формування та друк запитів на виконання проєктів Програми має здійснюватися виключно в системі РІТ НОД НАН України, яка знаходиться за посиланням tema-ndr.nas.gov.ua. Вхід до зазначеної системи можливий лише за наявності облікового запису в ЦМСС НАН України та відповідної ролі користувача РІТ НОД НАН України, призначеної ученим секретарем установи НАН України.

Запити на участь у конкурсі проєктів у друкованому вигляді (у 2-х примірниках) подаються за адресою: 01601, м. Київ-30, вул. Володимирська, 54, Президія НАН України, Відділення наук про Землю НАН України, учений секретар ВНЗ Ярослав Климович Луців кім. 450/442, (тел. для довідок(044) 239-65-77), учений секретар Ради Сергій Володимирович Мичак; телефон для довідок: +38(097)688-46-56; e-mail: Sergiimychak@gmail.com

Термін подання запитів – до 25 квітня 2021 року (включно).

Результати конкурсу будуть оголошені на сайті НАН України не пізніше 13 травня 2021 року.

 

Умови конкурсу наукових проєктів, спрямованих на виконання завдань Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави»

 

Термін дії проєктів: 1-5 років з травня 2021 р.

 

1. Конкурс оголошено на підставі постанови Президії НАН України від 03.03.2021 №68 «Про результати виконання Цільової програми наукових досліджень НАН України «Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави».

2. У конкурсі беруть участь проєкти, виконавцями яких є установи НАН України.

3. Перевага надаватиметься пропозиціям, які відповідають концепції Програми, затвердженій постановою Президії НАН України від 03.03.2021 № 68 та передбачають:

  • наявність висококваліфікованих виконавців та обґрунтованість запропонованих підходів до вирішення завдань проєкту;
  • спрямованість на одержання нових знань або результатів, які можуть слугувати в якості основи для створення нових або вдосконалених технологій;
  • перспективи впровадження
  • кооперацію вчених різних установ НАН України (комплексність проєктів);
  • міжнародну співпрацю;
  • залучення молодих вчених та аспірантів.

4. При підготовці запиту на проєкт потенційний виконавець зазначає планові обсяги фінансування на весь термін виконання проєкту, але фінансування робіт визначається НАН України щорічно на поточний рік.

5. Для участі в конкурсі виконавець у зазначений в оголошенні термін має оформити запит на виконання проєкту в системі РІТ НОД НАН України та подати роздруковані з системи РІТ НОД НАН України 2 примірника за адресою вказаною в оголошенні.

Запити мають бути оформлені українською мовою.

6. Запити оформлені не в системі РІТ НОД НАН України або неправильно заповнені, не розглядатимуться.

7. Дата подання запитів визначається за датою реєстрації запиту у Відділенні наук про Землю НАН України або датою відправлення паперових форм (за поштовим штемпелем).

8. Кожна пропозиція буде зареєстрована та передана до Наукової ради Програми. Після проведення наукової експертизи, її результати будуть розглянуті та у разі доцільності виконання проєкту затверджені Науковою радою Програми.

9. Наукова рада Програми може запропонувати учасникам конкурсу об’єднати близькі за змістом проєкти в один спільний проєкт. У разі недостатнього фінансування Програми виконання деяких проєктів, які отримали позитивну оцінку, за рішенням Наукової ради Програми може бути перенесено на наступний рік.

10. Переможці конкурсу підписують договір з НАН України про умови виконання і фінансування проєкту.

11. Запити на проєкт, який за результатами конкурсу не прийнято до виконання, не повертаються.

12. За довідками звертатися до ученого секретаря Ради Сергія Володимировича Мичака; телефон для довідок: +38(097)688-46-56; e-mail: Sergiimychak@gmail.com

 

Наукова рада цільової програми

Концепція Цільової програми наукових досліджень НАН України «Критичні та стратегічні мінеральні ресурси України за умов глобалізації та змін клімату» на 2021–2025 рр.

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України