Оголошується конкурс науково-технічних проєктів за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Науково-технічні проблеми моніторингу стану, оцінювання і подовження ресурсу конструкцій, обладнання та споруд тривалої експлуатації» («Ресурс-3») на 2021-2025 рр.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7459

На виконання розпорядження Президії НАН України від 26.01.2021 № 44 оголошується конкурс науково-технічних проєктів за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Науково-технічні проблеми моніторингу стану, оцінювання і подовження ресурсу конструкцій, обладнання та споруд тривалої експлуатації» («Ресурс-3») на 2021-2025 рр. (далі – Програма), основною метою якої є створення ефективних методів, засобів і технологій моніторингу технічного стану та подовження безпечної експлуатації промислового обладнання, об’єктів атомної та теплової енергетики, будівельних та транспортних конструкцій, мостів, виробів авіаційної і космічної техніки з урахуванням зміни властивостей їх матеріалів при довготривалому використані.

Умови конкурсу

Участь у конкурсі проєктів за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Науково-технічні проблеми моніторингу стану, оцінювання і подовження ресурсу конструкцій, обладнання та споруд тривалої експлуатації» («Ресурс-3») на 2021-2025 рр. (далі – Програма) передбачає виконання таких обов’язкових вимог:

1. В конкурсі можуть брати участь проєкти, виконавцями та співвиконавцями яких є лише установи НАН України.

2. Строк виконання проєкту до 5 років.

3. До участі в конкурсі допускаються тільки проєкти, які спрямовані на реалізацію концепції Програми відповідно до її структури.

4. Проєкт має бути схвалений вченою (науково-технічною) радою відповідної установи НАН України.

5. Запити установ НАН України на участь у конкурсі за Програмою (далі – Запит),оформлені відповідно до форми запиту, затвердженої Постановою Президії НАН України від 19.12.2018 р. № 339 (зі змінами), формуються та роздруковуються виключно за допомогою Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України (РІТ НОД НАН України).

6. В Запиті необхідно зазначити актуальність проєкту, новизну та переваги порівняно з існуючими аналогами, навести повний опис наукової продукції, яку буде створено та очікуваних результатів, перспективи впровадження (використання) результатів виконання проєкту. При цьому наводяться перспективні обсяги фінансування на весь строк виконання проєкту, але фінансування проєкту визначається замовником Програми (НАН України) лише на поточний рік.

7. Запити подаються у паперовому варіанті у трьох примірниках в Наукову раду Програми в робочі дні з 900 до 1500 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 11,Пустовойту Сергію Володимировичу, тел.: (044) 205-2353.

8. Термін подання запиту – з 02.02.2021 до 04.03.2021 р.

9. Дата подання запиту визначається датою його реєстрації в Науковій раді Програми.

10. Після завершення терміну подання запитів Наукова рада Програми здійснює попередній розгляд запитів і доданих до них документів та визначає перелік проєктів, допущених та недопущених до участі у конкурсі.

До участі у конкурсі не допускаються проєкти, документи за якими подані на конкурс після завершення терміну їх подання, оформлені не за встановленими вимогами, не відповідають умовам конкурсу, містять недостовірні відомості.

11. Після завершення терміну подання документів Наукова рада Програми забезпечує проведення наукової експертизи запитів, допущених до участі в конкурсі, здійснює підготовку пропозицій щодо конкурсного відбору проєктів та їх погодження.

Розгляд запитів здійснюється з урахуванням таких основних критеріїв:

  • відповідність мети і завдань проєкту концепції цільової програми;
  • актуальність проєкту для вирішення проблем економіки, суспільства, національної безпеки;
  • обґрунтованість новизни проєкту, його переваг порівняно з існуючими аналогами;
  • повнота опису наукової продукції, яку буде створено, очікуваних результатів виконання проєкту;
  • перспективи впровадження (використання) результатів виконання проєкту.

Структура Програми «Ресурс-3»:

Розділ 1. Розроблення методологічних основ оцінки і подовження ресурсу конструктивних елементів об’єктів підвищеної небезпеки та авіакосмічної техніки.

Розділ 2. Розроблення методів і нових технічних засобів неруйнівного контролю та діагностики стану матеріалів і виробів тривалої експлуатації.

Розділ 3. Розроблення та обґрунтування методів оцінювання технічного стану та захисту від корозії трубопроводів та промислового обладнання.

Розділ 4. Розроблення ефективних методів оцінки та подовження ресурсу об’єктів атомної енергетики.

Розділ 5. Підвищення надійності і подовження ресурсу енергетичного обладнання і систем.

Розділ 6. Матеріали з подовженим ресурсом роботи для екстремальних умов експлуатації.

Розділ 7. Підвищення надійності подовження ресурсу мостів, будівельних, промислових і транспортних конструкцій.

Розділ 8. Розроблення технологій ремонту та відновлення елементів конструкцій підвищеної небезпеки з метою подовження терміну їх експлуатації.

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України