Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

на умовах строкового договору (контракту):

– завідувача відділу оптимізації процесів і конструкцій турбомашин;
– завідувача відділу математичного моделювання й оптимального проектування;
– завідувача відділу магнетизму технічних об’єктів;
– провідного наукового співробітника відділу моделювання та ідентифікації теплових процесів в енерготехнологічному обладнанні за спеціальністю 144 – теплоенергетика;
– молодшого наукового співробітника відділу магнетизму технічних об’єктів за спеціальністю 141– електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
– головного інженера відділу магнетизму технічних об’єктів за спеціальністю 141– електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:

ІПМаш НАН України, ученому секретареві,
вул. Пожарського, 2/10,
Харків, 61046
тел. +38057 349 47 78.

Житлом інститут не забезпечує.