ІПМаш НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу комплексних енерготехнологій за спеціальністю 144 – теплоенергетика на умовах строкового договору (контракту)

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.
Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:
ІПМаш НАН України, ученому секретареві,
вул. Пожарського, 2/10,
Харків, 61046
тел. +380572 93 10 65
Житлом інститут не забезпечує.