ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад на умовах строкового договору (контракту)

завідувача відділу оптимізації процесів і конструкцій турбомашин,
завідувача відділу магнетизму технічних об’єктів,
завідувача лабораторії магнітних вимірювань відділу магнетизму технічних об’єктів;
провідного наукового співробітника та провідного інженера відділу моделювання та ідентифікації теплових процесів в енерготехнологічному обладнанні за спеціальністю 144 – теплоенергетика;
старшого наукового співробітника та головного інженера відділу магнетизму технічних об’єктів за спеціальністю 141– електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
двох провідних інженерів відділу оптимізації процесів і конструкцій турбомашин за спеціальністю 144 – теплоенергетика;
старшого наукового співробітника науково-організаційного відділу за спеціальністю 051 – економіка.

Термін конкурсу – один місяць з дня оголошення.

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти на адресу:

ІПМаш НАН України, ученому секретареві,
вул. Пожарського, 2/10,
Харків, 61046
тел. + 038 050 139 91 97
Житлом інститут не забезпечує.