ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу гідроаеромеханіки енергетичних машин за спеціальністю 142 – енергетичне машинобудування на умовах строкового договору (контракту)

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.
Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:
ІПМаш НАН України, ученому секретареві,
вул. Пожарського, 2/10,
м. Харків – 46, 61046
admi@ipmach.kharkov.ua
ipmach@ipmach.kharkov.ua

Інститут житлом не забезпечує.