ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад у відділі загальнотехнічних досліджень в енергетиці: двох посад старшого наукового співробітника, головного інженера, провідного інженера за спеціальністю 144 – теплоенергетика на умовах строкового договору (контракту)

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.
Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:
ІПМаш НАН України, ученому секретареві,
вул. Пожарського, 2/10,
м. Харків – 46, 61046
тел. +38057 349 47 78