ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад головного інженера та провідного інженера відділу гідроаеромеханіки енергетичних машин зі спеціальності 144 – теплоенергетика на умовах строкового договору (контракту)

Термін конкурсу – один місяць від дня оголошення.
Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:
ІПМаш НАН України, ученому секретареві,
вул. Пожарського, 2/10,
Харків, 61046
тел. +38050 139 91 97
Інститут житлом не забезпечує.