ІПМаш НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу надійності та динамічної міцності за спеціальністю 113 – прикладна математика на умовах строкового договору (контракту)

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення.

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти за адресою:

ІПМаш НАН України, ученому секретареві,

вул. Пожарського, 2/10,
м. Харків, 61046
тел. тел. +38050 139 91 97

Інститут житлом не забезпечує.