ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України оголошує конкурс на заміщення двох вакантних посад старшого наукового співробітника відділу нетрадиційних енерготехнологій за спеціальністю 144 – теплоенергетика

Термін конкурсу – один місяць з дня оголошення.

Заяви та документи для участі у конкурсі направляти на адресу:

ІПМаш НАН України, ученому секретареві,
вул. Пожарського, 2/10,
Харків, 61046

тел. + 038 050 139 91 97

Житлом інститут не забезпечує.