Рада молодих вчених

Голова Ради

      Баранов Ігор Андрійович

кандидат фізико-математичних наук

      igbaranov.84@gmail.com

 

Рада молодих вчених і спеціалістів Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного є громадським органом, що представляє інтереси аспірантів, інженерів та наукових співробітників Інституту в віці до 35 років включно, а також докторантів та докторів наук до 40 років включно при вирішенні професійних і  соціальних проблем.

Рада здійснює свою діяльність з метою підвищення ефективності науково-дослідних робіт Інституту, створення сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності молодих кадрів.

Рада формується з молодих вчених і спеціалістів Інституту і складається із голови Ради та членів Ради.

Склад Ради молодих вчених

Положення про Раду молодих вчених