У рамках виконання Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України “Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом” («Об’єднання 3») створено модель гідротурбіни ПЛ20

За допомогою розробленого в ІПМаш НАН України програмного комплексу  IPMFlow виконано дослідження тривимірної течії рідини в проточній частині існуючої осьової гідротурбіни на напір 20 метрів (ПЛ20). Проведено аналіз структури потоку і гідравлічних втрат в широкому діапазоні режимів роботи. За допомогою сучасних методів просторового профілювання спроектовано ряд гідротурбін з лопатями, що мають окружні, осьові та комбіновані навали. Було визначено закономірності впливу складних осьових і окружних навалів на структуру потоку та енергетичні показники проточної частини. За результатами досліджень побудовано залежність ККД від величини комбінованих навалів та визначено оптимальні значення окружного та осьового навалів лопаті. Розроблено нове робоче колесо з цими значеннями навалів лопатей та проведено його чисельне дослідження, яке показало, що застосування  розробленої лопатевої системи робочого колеса дозволить підвищити значення максимального ККД та потужності існуючої гідротурбіни.

Розроблене нове робоче колесо рекомендовано для модернізації гідротурбін Кременчуцької ГЕС.