Нормативні документи

Статут

Постанова Президії НАН України від 19.12.18 № 339 «Про затвердження Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України»
Постанова Президії НАН України від 19.12.18 № 340 «Про затвердження Положення про цільові програми наукових досліджень НАН України і цільові наукові (науково-технічні) проекти НАН України»

Колективний договір

Зміни і доповнення до колективного договору від 22.12.2017

План заходів реалізації Стратегії розвитку

Стратегічний план розвитку

Річний звіт

Ліцензійні та акредитаційні документи

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про матеріальну допомогу працівникам

Положення про органи управління

Положення про структурні підрозділи

Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах