Нормативні документи

Статут

Колективний договір

Зміни і доповнення до колективного договору від

План заходів реалізації Стратегії розвитку

Стратегічний план розвитку

Річний звіт

Ліцензійні та акредитаційні документи

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про матеріальну допомогу працівникам

Положення про органи управління

Положення про структурні підрозділи

Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах