Академічна доброчесність

ІПМаш НАН України приділяє значну увагу додержанню правил та норм академічної доброчесності. Впровадження принципів академічної доброчесності означає, що в процесі дослідницької та освітньої діяльності всі працівники інституту та здобувачі вищої освіти мають дотримуватися етичних принципів та визначених законом правил з метою забезпечення довіри до результатів наукових досягнень та/або навчання.

Поняття академічної доброчесності, основні принципи її дотримання, види її порушення, та можлива відповідальність за порушення визначаються Статтею 42 Закону України «Про освіту».

Більш детально принципи академічної доброчесності викладено в Етичному кодексі вченого України.

Положення про Комісію з питань академічної доброчесності ІПМаш НАН України регламентує питання організації та проведення заходів, що сприяють дотриманню академічної доброчесності в інституті.

Склад Комісії з питань академічної доброчесності затверджений рішенням Вченої ради ІПМаш НАН України 15.06.2021 р., протокол № 6.
Голова Комісії – член-кореспондент НАН України Стоян Юрій Григорович.
Секретар Комісії – доктор технічних наук, професор Стрельнікова Олена Олександрівна.

Письмові звернення щодо порушень принципів академічної доброчесності подаються голові або секретарю Комісії в будь-який зручний спосіб (особисто, поштою, електронною поштою, тощо) або шляхом опускання у Скриньку довіри, яка розташована на першому поверсі Корпусу 1 інституту біля прохідної.